miercuri, 14 ianuarie 2009

Raportul privind situaţia drepturilor fundamentale în UE a fost adoptat

Parlamentul European a adoptat astăzi Raportul său privind situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană 2004-2008. Raportul Catania a fost criticat încă înainte de prezentarea sa spre dezbatere de grupurile neo-conservatoare pentru asumarea curajoasă a unor teme sensibile ca discriminarea, egalitatea de gen, migraţia.

Raportul dedică un întreg capitol discriminării în general, abordează tema măsurilor afirmative, include un sub-capitol privind minorităţile şi un altul privind comunitatea romă ca grup care necesită măsuri speciale de protecţie, un sub-capitol referitor la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (discutând inclusiv dreptul la sănătatea reproducerii atât de contestat de promotorii interzicerii avortului, inclusiv în contextul românesc) şi un altul referitor la orientarea sexuală (solicitând statelor care nu au adoptat încă legi privind recunoaşterea parteneriatului sau a căsătoriei între persoanele de acelaşi sex să respecte principiul egalităţii în drepturi şi să elaboreze legislaţie în acest sens). Tot la acest capitol, raportul solicită elaborarea de politici în ceea ce priveşte tinerii, persoanele în vârstă şi persoanele cu dizabilităţi. Un capitol distinct tratează problemele specifice ale migranţilor şi refugiaţiilor (protecţia copiilor de refugiaţi, azilanţi sau migranţi, tema integrării, impactul acordurilor de readmisie).

Capitolul referitor la drepturile copilului analizează şi oferă recomandări în ceea ce priveşte violenţa, sărăcia, munca forţată, discriminarea la care sunt supuşi copiii, delincvenţa juvenilă.

Raportul are ca focus inclusiv protecţia împotriva sărăciei şi incluziunea socială (dreptul la locuire, la sănătate, dreptul la muncă).

Intre elementele de noutate propuse de raport se numără: numirea unui Comisar european pentru drepturile omului,includerea unui studiu de impact din perspectiva drepturilor fundamentale la realizarea tuturor noilor politici, propuneri legislative sau programe ale Comisiei, înfiinţarea de către Comisie a unui Forum al ONGurilor de drepturile omului, propunerea de adoptare a unei definiţii comune la nivel european a apartenenţei la o minoritate naţională

Un amendament propus de Sophie in 't Veld care a fost adoptat de Parlamentul European a condamnat limbajul homofobic şi incitarea la ură de către liderii politici şi sociali (religioşi).

Raportul menţionează cu îngrijorare numărul mare de cazuri şi de decizii ale CEDO împotriva unora dintre Statele Membre (România?) şi rezistenţa acestora în a adopta soluţii comprehensive pentru remedierea unor probleme sistemice (oare e vorba de regimul proprietăţii la români?).

duminică, 4 ianuarie 2009

Nou studiu privind discriminarea indirecta

Reţeaua CE de experîi privind anti-discriminarea a publicat un studiu intitulat
Limits and Potential of the Concept of Indirect Discrimination
realizat de Christa Tobler. Raportul analizează evoluţia conceptului de discriminare indirectă în dreptul internaţional al drepturilor omului şi în sistemul de drept comunitar, cu referire la felul în care discriminarea indirectă a fost definită sau interpretată în jurisprudenţa statelor membre UE prin transpunerea directivelor privind discriminarea rasială şi egalitatea în domeniul muncii.
Atât capitolul 3 al studiului care analizează elementele definitorii ale discriminării indirecte, cât şi studiile de caz propuse în capitolul 6 sunt extrem de utile practicienilor deoarece deşi legislaţia anti-discriminare română sancţionează discriminarea indirectă practica CNCD şi cea a instanţelor arată că există încă neclarităţi în aplicarea acestui concept.