marți, 21 octombrie 2008

Declaraţie privind principiul egalităţii

The Equal Rights Trust a publicat ieri un document agreat de peste 120 de experţi şi activişti pentru drepturile omului, care propune o nouă abordare conceptuală a principiului egalităţii. Documentul defineşte dreptul la egalitate ca un drept fundamental al omului şi adoptă o perspectivă globală punând capăt aşa-zisei ierarhii a discriminării.
Declaraţia include 27 de principii şi a fost înaintată Naţiunilor Unite ca parte a unei campanii globale.
Intre definiţiile propuse prin Declaraţie se numără egalitatea de tratament, acţiunea pozitivă privită ca o măsură necesară pentru a asigura eficienţa dreptului la egalitate, discriminarea directă şi indirectă, hărţuirea. Declaraţia redefineşte discriminarea, propunând o listă largă de criterii: rasa, coloarea, ethnia, ascendenţă, genul, sarcina sau maternitatea, statutul civil, de familie sau Îngrijire, limba, religia sau credinţa, opinia politică sau de o altă natură, naşterea, situaţia economică, asocierea cu o minoritate naţională, orientarea sexuală, identitatea de gen, vârsta, dizabilitatea, starea de sănătate, predispoziţii genetice sau de o altă natură sau combinarea acestor criterii, sau în baza unor caracteristici asociate cu oricare dintre aceste criterii.

Declaraţia privind principiul egalităţii poate fi semnată online la www.equalrightstrust.org (după 27 octombrie 2008) sau prin trimiterea unui email la info@equalrightstrust.org .

luni, 20 octombrie 2008

Seminar privind diversitatea şi egalitatea de şanse la British Council

Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale de tineret active in domeniul diversitatii si sanselor egale pot candida pentru a participa la seminarul de instruire organizat de British Council in perioada 18-20 noiembrie la Bucuresti. Seminarul va include sesiuni de constientizare a problematicii legate de diversitate si sanse egale la nivelul societatii, dar si de accesarea de fonduri europene disponibile in acest domeniu. Cei care doresc sa participe sunt rugati sa completeze formularul de inscriere pana la 31 octombrie 2008.

Formularul de inscriere poate fi descarcat de la adresa de mai jos:
http://www.britishc ouncil.org/ ro/application_ form_respecting_ diversity. doc

Pentru mai multe detalii va rugam sa luati legatura cu Oana Macovei,
oana.macovei@ britishcouncil. ro sau Andreea Stroica,
andreea.stroica@ britishcouncil. ro

duminică, 19 octombrie 2008

ENAR - masa rotundă cu tema “Acţiune pozitivă: de la teorie la practică în România anului 2008

ENAR Romania, cu sprijinul Asociaţiei Cultura Păcii organizează o masă rotundă cu tema
“Acţiune pozitivă: de la teorie la practică în România anului 2008” care va avea loc pe 21 octombrie 2008, între orele 13.00 - 16.30 la Palatul Parlamentului, Sala Constantin Brâncuşi , Intrarea S2, Izvor.

Obiectivul meselor rotunde la nivel naţional este de a:
1. Aduce impreună diferiţi actori cu obiective comune
• ONGuri care activează în combaterea discriminării
• Politicieni
• Oficiali guvernamentali, funcţionari publici
• Reprezentanţi
• Cadre universitare ( membrii în reţele europene)

2. Prezenta acţiunea pozitivă şi provocările sale la nivel european şi în diverse contexte naţionale
3. Explora semnificaţia şi percepţia acţiunii pozitive în diferite contexte culturale şi politice
4. Culege şi aduna modele de bune practici în domeniu,
5. Dezvolta o strategie comună pentru încurajarea implementării măsurilor de acţiuni pozitive la nivel naţional
6. Crea o legătură cu studiul EC cu privire la acţiunea pozitivă (în 2008 )

Evaluarea progresului in combaterea discriminării

DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities al Comisiei Europene a publicat recent un studiu privind evaluarea progresului în combaterea discriminării. Studiul stabileşte un cadru conceptual, propunând indicatori şi metodolgii concrete pentru evaluarea legislaţiei pentru combaterea discriminării şi a politicilor publice relevante. Deşi un instrument mai degrabă apropiat de sociologia juridică, studiul poate constitui o bună bază de lucru în dezvoltarea de proiecte şi în analiza impactului intervenţiilor menite să contribuie la prevenirea şi combaterea discriminării.

vineri, 17 octombrie 2008

EU-ROMA in Bucuresti pe 22 octombrie de la 17 in Piata Unirii

Săptămâna viitoare se va întâmpla şi în Bucureşti un eveniment de arhitectură urbană-provocare a stereotipurilor la care mi-aş dori să pot merge. EU-ROMA implică corturi colorate locuite de artişti şi arhitecţi care lucrează pe teme ca: migraţie, nomadism şi cetăţenie. Invitaţia de presă anunţă şi că discutiile cu publicul, pe temele migratiei romilor în Europa, identitatii etnice si a celei nationale în epoca globalizarii, a locuirii în saracie extrema si a segregarii rezidentiale se vor muta începînd cu ora 19.00 la Muzeul National de Arta Contemporana unde, timp de o ora si jumatate, va avea loc o serie de expuneri.

miercuri, 15 octombrie 2008

Excepţia de neconstituţionalitate împotriva CNCD este respinsă de Curtea Constituţională

După ce săptămâna trecută Curtea Constituţională a declarat neconstituţională partea din mandatul CNCD care se referă la analiza actelor normative cu putere de lege care constituiau obiectul unor petiţii deoarece erau discriminatorii (decizie care nu a fost încă redactată sau publicată pe site-ul curţii), astăzi Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate formulată de ALRO Slatina ȋn dosarul 5512/2/2007 al Curții de Apel București, secția VIII Contencios Administrativ și Fiscal. Excepţia a avut ca obiect prevederile art. 16-25 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată ȋn Monitorul Oficial, nr. 99 din 8 februarie 2007, ȋn temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006.
SC ALSO SA Slatina a fost sancționată de către CNCD ȋn baza prevederilor legislației anti-discriminare. In ȋncercarea sa de a obține anularea hotărârii CNCD prin atacarea sa ȋn fața instanței de contencios administrativ, reclamanta a ridicat excepția de neconstituționalitate pe modelul CNSAS și a solicitat Curții Constituţionale să constate neconstituționalitatea art. 16-25 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 dat fiind așa zisul caracter de “jurisdicție extraordinară” al CNCD, intrezis expres de art.126 (5) din Constituția României.
Nu ştim dacă memoriul trimis sub forma unui amicus curiae Curţii de un număr de peste douăueci de organizaţii neguvernamentale a contribuit la decizia acesteia, esenţial însă este faptul că CNCD, în realizarea mandatului său, va putea pronunța şi în viitor acte administrativ-jurisidicționale care pot fi atacate ȋn contencios administrativ și că instanţa a menţinut unicitatea mandatului acestei instituții impusă de specificul constatării, probării și sancționării cazurilor de discriminare, caracterul de organ administrativ-jurisdicțional al CNCD rezultând din transpunerea eficientă a prevederilor normelor comunitare ȋn legea română. Afirmarea naturii cvasi-judiciare a Consiliului contribuie la creșterea eficienței și legitimității deciziilor acestei instituții, inclusiv prin transmiterea unui semnal de valorizare a combaterii discriminării, similar modelelor instituțiilor partenere din Uniunea Europeană.