marți, 8 noiembrie 2011

Romani CRISS: "ACADEMIA DE DREPTURILE OMULUI"

Romani CRISS, in parteneriat cu Amnesty International si Centrul pentru
Sanatate si Drepturile Omului Francois-Xavier Bagnoud din cadrul
Universitatii Harvard realizeaza selectia a 30 de persoane, care vor fi
formate in domeniul drepturilor omului, in vederea crearii unei retele de
persoane - resursa pentru comunitatile de romi din Romania.

Activitatea se desfasoara in cadrul proiectului "I am Roma", finantat de
Comisia Europeana prin JUST/2009/FRAC/AG/1245 30 -CE- 0377094/00-17.
Obiectivele generale ale programului sunt dezvoltarea unei elite rome
capabila sa avanseze si sa protejeze interesele comunitatii rome din
Romania, precum si crearea unei retele de tineri rom si neromi, care sa
conlucreze si sa realizeze proiecte viabile impreuna si sa se sprijine
reciproc.

Grupul tinta caruia i se adreseaza programul este reprezentat de
studenti/absolventi romi si neromi, cu experienta si implicare civica in
comunitatile de romi. Inscrierea la acest curs este conditionata de
implicarea ulterioara in activitati de voluntariat in beneficiul
comunitatilor de romi, in functie de profilul, pregatirea si experienta
fiecarui participant (ex: juristii se vor implica prin acordarea de
asistenta legala gratuita persoanelor de etnie roma, asistentii sociali vor
desfasura activitati corespunzatoare, s.a.m.d.).

Cursul se va desfasura pe o perioada de 5 zile, in perioada 11 - 16
decembrie 2011, in preajma Zilei Internationale a Drepturilor Omului, in
Bucuresti.

Cursul va fi sustinut de formatori din cadrul Amnesty International, Centrul
pentru Sanatate si Drepturile Omului Francois-Xavier Bagnoud din cadrul
Universitatii Harvard, Universitatea Bucuresti, S.N.S.P.A., Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii.

TEMATICA pentru acest curs include urmatoarele:

. Istoria romilor;

. Perceptii, stereotipuri si prejudecati in Romania in ceea ce-i
priveste pe romi;

. Romii si discursul public in societatea romaneasca;

. Legislatie nationala si internationala in domeniul discriminarii;

. Organizarea si functionarea Curtii Europene a Drepturilor Omului;

. Segregarea scolara;

. Drepturile omului si accesul la serviciile de sanatate;

. Egalitatea de gen in comunitatile de romi din Romania;

. Desfasurarea campaniilor pentru promovarea si apararea drepturilor
omului

CERINTE

Persoanele interesate vor transmite, prin posta sau email, pana la data de
23 noiembrie 2011, dosarul de concurs, care va contine urmatoarele
documente:

. Scrisoare de intentie

Scrisoarea de intentie trebuie sa contina maximum 500 cuvinte. Candidatul
trebuie sa propuna modalitati prin care se poate implica in sustinerea
comunitatilor de romi, in cadrul activitatii de voluntariat pe care o va
derula dupa participarea la curs

. Curriculum vitae

CV-ul candidatului va fi redactat in format Europass si se va incadra in
limita de 3 pagini

. 2 recomandari

Recomandarile pot fi emise de catre persoane care cunosc activitatea
academica sau profesionala a candidatului (angajator; profesor; instructor
cursuri de formare/seminarii la care candidatul al luat parte; s.a.m.d).
Recomandarea va cuprinde maximum 300 de cuvinte, si va reda activitatea care
a facut posibila cunoasterea activitatii candidatului, abilitati care
recomanda candidatul pentru participarea la curs, precum si aportul pe care
candidatul il poate aduce in activitatea de voluntariat pe care o va derula
dupa participarea la curs. Recomandarea va include date de contact ale
persoanei care recomanda candidatul.

Toate documentele solicitate vor fi semnate de
persoana care le-a intocmit.

PROCEDURA DE SELECTIE

Dosarele de concurs vor fi supuse unei verificari tehnice. Nerespectarea
cerintelor enumerate va conduce la excluderea candidatului din procedura de
selectie.

In procesul de selectie a participantilor, vor fi luate in considerare
urmatoarele aspecte:

R Realizari autonome, prin forte proprii

R Implicarea dovedita in activitati civice

R Potentialul de implicare in proiecte comunitare

R Cunoasterea limbii romani constituie un avantaj

In data de 28 noiembrie 2011, candidatii selectati pentru interviu vor fi
anuntati de catre organizatori.

In perioada 28 noiembrie - 2 decembrie se vor realiza interviuri (la sediul
Romani CRISS sau prin Skype)

Participantilor selectati li se vor distribui, in data de 3 decembrie 2011,
texte pe care le vor parcurge inaintea desfasurarii cursului, in vederea
pregatirii acestuia.

Participantii selectati se angajeaza:

- sa se pregateasca inainte de desfasurarea cursului de formare,
prin parcurgerea si analizarea textelor puse la dispozitie de organizatori

- sa participe la intregul curs de formare desfasurat in perioada
11-16 decembrie 2011, finalizat cu un test grila

- sa participe la activitatile civice la care vor fi invitati de
catre organizatori, dupa absolvirea cursului

- sa deruleze activitati de voluntariat in beneficiul comunitatilor
de romi, in conformitate cu pregatirea si experienta lor

Costurile de participare la curs (transport, cazare, masa, materiale de
curs, formatori) sunt acoperite de catre organizatori.

Pentru detalii, va rugam contactati:

Oana Mihalache, Romani CRISS

E-mail: oana@romanicriss.org; tel. 021-310 70 70; 0768 061 428

Str. Raspantiilor, nr.11, sector 2, Bucuresti, cod 020547.