miercuri, 30 septembrie 2009

Două noi studii: Premise pentru politici performante de incluziune socială a romilor

Fundaţia Soros România a lansat luni, 28 septembrie 2009, două studii sociologice care vizează comunitățile roma: „Femeile roma – ce știm și ce nu știm despre ele” și „Incluziunea romilor pe piața muncii – percepții ale factorilor implicați”. Studiile readuc în discuție probleme de incluziune socială la nivelul comunităților cu romi şi pot fi descărcate de aici.
De citit, comentat, aplicat.

luni, 28 septembrie 2009

Protest referitor la desfiinţarea Comisiei pentru egalitate de şanse

Un protest iniţiat de colegele de la Filia care merită susţinute în acest demers (interesaţii o pot contacta pe Oana Băluţă la oana.baluta_la_gmail.com).

Organizaţiile neguvernamentale semnatare îşi manifestă îngrijorarea faţă de propunerea recentă a Comisiei pentru regulament din Camera Deputaţilor privind desfiinţarea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. Din informaţiile furnizate de mass-media , argumentul pe care se bazează acestă propunere este activitatea redusă a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (numită în continuare Comisia) care nu ar justifica resursele financiare utilizate.
Dorim să supunem atenţiei dumneavoastră mai multe aspecte:

1. Comisia nu a fost înfiinţată începând cu legislatura în curs (2008-prezent) , ci a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.39 din 22 decembrie 2004 a Camerei Deputaţilor. Având în vedere că nu este o Comisie nou înfiinţată, considerăm că trebuie evaluată întreaga activitate a acesteia, nu doar cea aferentă legislaturii 2008-prezent.
În perioada 2004-2008, activitatea Comisiei a fost numeroasă după cum reise din Raportul de activitate. Comisia a desfăşurat: activitate legislativă, dezbateri, a derulat parteneriate împreună cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale, în domeniul de activitate specific. În plan cantitativ, conform Raportului de activitate:
a. Comisia a dezbătut şi avizat un număr de 251 proiecte de lege şi propuneri legislative, pentru care au fost elaborate : 10 rapoarte şi 241avize.
b. Membrii Comisiei au formulat un numar de 218 amendamente la proiectele de lege şi propunerile legislative dezbatute şi avizate în cadrul lucrărilor Comisiei.
c. Membrii Comisiei au iniţiat, individual sau împreună cu alţi colegi deputati, un număr de 31 propuneri legislative pentru reglementarea unor aspecte care se circumscriu în sfera de activitate a Comisiei.
d. Comisia a organizat audieri privind probleme specifice ale domeniului său de activitate, precum şi ale instituţiilor implicate, cuprinzând un număr de 15 teme.
e. Comisia a derulat un număr de 15 proiecte în parteneriat cu instituţii, precum şi cu organisme naţionale şi internaţionale, seminarii şi dezbateri referitor la problematici aferente obiectului său de activitate.
Dincolo de aspectul cantitativ, informaţii detaliate privind conţinutul acestor activităţi pot fi solicitate Comisiei.

2. Activitatea Comisiei este necesară pentru buna desfăşurare a procesului legislativ în România. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor (art. 59), Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi are ca obiect de activitate:
• eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate;
• integrarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în iniţiativele legislative, în politicile şi programele ce interesează atât femeile, cât şi bărbaţii;
• urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de România.
În consecinţă, expertiza furnizată de Comisie este esenţială în cadrul procesului legislativ pentru că oferă aviz de specialitate în legătură cu gradul în care proiectele de lege, amendamentele legislative respectă egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în România (valoare constituţională, de altfel) ori nu conţin prevederi discriminatorii care să lezeze drepturile şi interesele femeilor şi ale bărbaţilor.

3. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este un principiu esenţial în Uniunea Europeană. România, în calitate de ţară membră a Uniunii Europene, trebuie să se asigure că această valoare europeană este şi o valoare naţională transpusă ca atare în legislaţia românească. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este un principiu transversal care trebuie integrat în toate iniţiativele legislative, în politicile şi programele ce interesează atât femeile, cât şi bărbaţii. Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor acesta este unul dintre obiectivele Comisiei care ţine seama de prevederile europene privind caracterul transversal al egalităţii de şane între femei şi bărbaţi.

4. Un alt obiectiv al Comisiei este “eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate”. Potrivit cercetărilor derulate de instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, statutul femeilor în România este departe de a fi unul mulţumitor în raport cu obiectivele Uniunii Europene (de pildă, Agenda de la Lisabona privind prezenţa femeilor pe piaţa muncii, prevederile Consiliului European de la Barcelona privind armonizarea vieţii de familie cu profesia, etc.)
Spaţiul limitat ne permite să oferim doar câteva exemple:
a. în anul 2008, populaţia ocupată a fost de 9,4 milioane; dintre acestea 45,0% au fost femei .
b. disparităţile salariale dintre femei şi bărbaţi se menţin, indiferent că este vorba despre specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, despre funcţionari administrativi, ş.a.
c. în 2009, participarea la luarea deciziei la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, reprezentarea pe sexe a mandatelor de primari în urma alegerilor din 2008 sunt dezechilibrate în defavoarea femeilor.

5. Comisia trebuie să urmărească aplicarea prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de România. De exemplu, un document internaţional ratificat de România deosebit de important pentru drepturile femeilor este Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor. Comisia trebuie să urmărească aplicarea şi respectarea prevederilor incluse în această Convenţie.Demersul nostru vizează respectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, nu are nicidecum scopul de a apăra poziţia vreunei persoane care ocupă o funcţie politică în Parlamentul României.

Sperăm că egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi nu a fost doar o cerinţă europeană îndeplinită cu scopul integrării României, ci că reprezintă o valoare constituţională respectată şi aplicată cu consecvenţă.

Vă solicităm respectuos reconsiderarea poziţiei dumneavoastră astfel încât, în Camera Deputaţilor, să funcţioneze în continuare Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.

Cu speranţa că acest demers va primi susţinerea dumneavoastră semnăm:

Oana Băluţă, Preşedintă Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen
Alina Dumitriu, Director Executiv, Asociaţia SENS POZITIV
Duran Mariana, Presşdinte Asociaţia Femeilor care îşi Cresc Singure Copiii
ROMANI CRISS
ACCEPT
CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Livia Aninoşanu, Directoare de Programe.
Carmen Gheorghe - Agenţia de Dezvoltare Comunitară "Împreună"
Reghina Dascal, Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen, Universitatea de Vest Timişoara

miercuri, 23 septembrie 2009

Sondajul de opinie „Fenomenul discriminării în România – percepţii si atitudiniţ

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a lansat azi sondajul de opinie „Fenomenul discriminării în Romania – percepţii şi atitudini”,realizat de către Institutul Naţional pentru Studii de Opinie si Marketing (INSOMAR), in perioada august 2009. Exerciţiul este unul extrem de util, mai ales că CNCD a încercat să realizeze periodic astfel de studii ceea ce permite o analiză a evoluţiei tendinţelor discriminatorii din societate. Din păcate lipsa de publicitate şi absenţa unei serii de dezbateri, eventual în completarea absenţelor notabile din Raportul Comisiei prezidenţiale pentru analiza riscurilor sociale, face ca această evaluare comprehensivă să nu îşi găsească locul pe masa decidenţilor.

Sondajul a fost realizat pe un esantion de 1201 de persoane, în 44 de localitati urbane si 52 de localitati rurale, eroarea de esantionare fiind de 2,9%, la un nivel de incredere de 95%.

Concluziile sunt că:
+ grupurile considerate a fi cele mai discriminate în România sunt constituite din persoanele infectate cu HIV/ sau bolnave de SIDA, persoanele de orientare sexuală homosexuală și persoanele cu handicap (fizic sau psihic). În cazul acestor grupuri peste 50% dintre respondenți au considerat că sunt foarte sau destul de discriminate.
+ paradoxul este că deşi 55.9% dintre respondenţi consideră că homosexualii sunt discriminaţi sau foarte discriminaţi, doar 4.9% dintre români ar accepta un homosexual membru al familiei și doar 23% ca prieten apropiat iar 54% nu ar accepta pe aceeași postură un homosexual (grupul faţă de care se manifestă cea mai mare reticenţă). Peste 55% dintre români consideră că persoanele de orientare homosexuală ar trebui tratate de medic pentru acest lucru.
+ Grupurile față de care românii manifestă permeabilitatea cea mai mare de pătrundere în cercurile de proximitate cele mai intime (familia și cercul de prieteni apropiați) sunt persoanele de altă cetățenie, etnicii maghiari și persoanele de altă religie. Peste 64% dintre români ar accepta aceste grupuri să facă parte din familie, și peste 76% le-ar accepta ca prieten apropiat.
+ În ceea ce priveşte domeniul, 22% dintre respondenți au declarat că au fost discriminați cel puțin o dată când au încercat să obțină un loc de muncă, iar 13.4% au fost discriminați când au încercat să acceseze diverse servicii publice. Au existat 8% dintre respondenți care au declarat că s-au simțit discriminați atunci când au încercat să intre într-un magazin, restaurant sau spațiu public.
+ Tot la capitolul paradoxului prejudecăţii: în timp ce respondenții au considerat în proporție de peste 58% că etnicilor romi le este mai dificil să obțină un loc de muncă sau să fie promovați comparativ cu restul populației, 72% dintre români se declară de acord cu faptul că cei mai mulți romi încalcă legile, 48% consideră că romii sunt o rușine pentru România, 45% declară că se tem când întâlnesc un grup de romi pe stradă iar 20% declară că ar trebui să existe magazine unde romii să nu fie primiți

Concluzia studiului este că grupurile cele mai vulnerabile la marginalizare și discriminare în România sunt persoanele de orientare homosexuală, romii, persoanele infectate cu HIV și persoanele cu dizabilități. Din păcate Raportul Comisiei pe riscuri sociale şi edmografică ignoră unele dintre aceste grupuri total iar pe altele le tratează cu superficialitate.

Interesante şi datele referitoare la notorietate cu două organizaţii neguvernamentale Comitetul Helsinki- APADOR CH şi Centrul de Resurse Juridice care înregistrează procente de recunoaştere mai mari decât al multor instituţii guvernamentale.

marți, 22 septembrie 2009

Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice din România

Astăzi a fost lansat Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice din România. Ne bucurăm că se întâmplă în sfârşit şi ne apucăm de citit.

Că raportul este realizat exclusiv de academici fără implicarea practicienilor, fie ei guvernamentali fie neguvernamentali este o alegere care poate fi justificată. Că raportul este de fapt o compilaţie de studii şi statistici reciclate, e şi asta o alegere care ar putea fi justificată.

Ce îmi pare nejustificabil şi inacceptabil pentru un document care se doreşte o analiză comprehensivă a problemelor relevante ale societăţii româneşti în ceea ce priveşte riscurile sociale este selecţia subiectelor şi a subiecţilor. Grupuri vulnerabile cu probleme reale în ceea ce priveşte excluderea socială nu sunt deloc menţionate de raport, altele sunt tratate superficial sau deficitar.

Întâi absenţele notabile:
1. minorităţile sexuale (oare de ce suntem pudibonzi chiar şi în propunerile de politici publice, credem că persoanele LGBT vor dispare peste noapte dacă ne prefacem că nu există?). Culmea este că există studii realizate de Agenţia Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care oferă nu numai analiza situaţiei ci şi recomandările de intervenţii la nivel de politici publice şi modificări legislative.
2. minorităţile religioase- raportul atacă en passant Biserica Ortodoxă însă se face vinovat de chiar acuzele pe care le aduce BOR ignorând problematica extraordinar de diversă a incluziunii sociale în contextul denominaţiunilor religioase şi posibilităţile de intervenţie socială (sau de contribuţie la exclusiune socială) pe care cultele, asociaţiile şi grupările religioase le au.
3. persoanele cu dizabilităţi mintale - iarăşi politica struţului în ciuda unor analize pertinente atât internaţionale cât şi naţionale.
4. persoanele vârstnice - tratate drept masă electorală sau grup de pensionari pauperi, pericol social dat fiind dezechilibrul pe care numărul mare de pensionari îl generează cu numărul de persoane active ca şi cum este vina vârstnicilor că sistemul de pensii a fost abuzat cu complicitatea statului. Lipsesc însă analizele pertinente referitoare la rolul pe care persoanele de vârsta a treia îl pot avea în mod activ în societate, lipsesc recomadările care să arate interesul pentru valorificarea resurselor unei categorii de cetăţeni.
5. deţinuţii bănuiesc că dispar pentru că nu există riscuri în ceea ce priveşte incluziunea lor socială (sau sunt cu toţii acoperiţi de cele două teme din raport care vor genera probabil cele mai multe dezbateri şi anume legalizarea consumului de droguri uşoare şi decriminalizarea sexului comercial!).
6. dacă de locali nu ne pasă de ce ne-ar păsa că România ca stat de graniţă al UE este în calea fluxului migrator, că este necesar să regândim strategic politicile referitoare la azilanţi, refugiaţi sau persoanele tolerate pe teritoriul României - iarăşi studii există, mai trebuiau şi consultate.

La categoria prost tratate aş include eu două teme: situaţia femeilor (căci şi ele sunt grup vulnerabil în această ţară), respectiv situaţia persoanelor care trăiesc cu HIV SIDA. Le las pe feministe să analizeze datele folosite în ceea ce priveşte femeile (mai ales concluzia minunată referitoare la egalitatea de gen şi egalitatea de venit) şi mă limitez la analiza situaţiei persoanelor care trăiesc cu HIV SIDA căci în caz că nu s-a aflat copiii sunt între timp adulţi care îşi doresc să fie activi, să contribuie la rândul şi care se confruntă cu uriaşe bariere în accesul la piaţa muncii, accesul la servicii medicale de calitate, respectarea demnităţii lor umane inclusiv prin menţinerea confidenţialităţii. Şi în acest caz existau studii şi rapoarte dar la ce bun?

Chiar aşa, la ce bun?

duminică, 20 septembrie 2009

Raportul alternativ ENAR pentru România

Raportul alternativ pentru 2008 pe România a fost încărcat pe site-ul ENAR. Raportul a fost realizat de colegii de la Centrul de Resurse Juridice şi are ca principale teme de interes: discriminarea împotriva minorităţii rome identificată ca fiind grupul cel mai vulnerabil în societatea românească, actele de anti-semitism nesancţionate, problemele cu care se confruntă persoanele tolerate pe teritoriul României precum şi migranţii. Raportul e bine scris, bine structurat şi chiar dacă informaţia folosită este din 2008, din păcate este încă relevantă.

vineri, 18 septembrie 2009

Barometrul interetnic 2009 – Romii si majoritarii

SGG a publicat Barometrul interetnic 2009 – Romii si majoritarii, un studiu comprehensiv care oferă o imagine complexă a dinamicii relaţiilor interetnice în România (ultimul studiu de acest fel a fost realizat în 2002). Concluzia lecturării întrebărilor din ghidul de interviu şi mai ales a răspunsurilor date de romi şi majoritari: intoleranţa este adânc prezentă în noi iar realitatea este una halucinantă. De exemplu:
- doar 44,5 % dintre cei intervievaţi ar fi de acord să aibă un prieten de etnie romă, ca şi cum etnia şi nu calitatea umană ar fi criteriul unei prietenii,
- 44,6% consideră că statul ar trebui să ia măsuri pentru a opri creşterea numărului de romi (nu ştiu ce înţeleg ei prin asta dar ştiu a ce îmi aminteşte o astfel de idee),
- 55% consideră că romii nu ar trebui să fie lăsaţi să călătorească în străinătate pentru că ne fac de râs (restrângerea libertăţii de circulaţie este posibilă...în anumite condiţii),
- 43.7% nu ar angaja romi dacă ar fi patroni pentru că sunt leneşi şi fură (bănuiesc că de Codul Muncii sau de OG 137 nu au auzit... şi nici de prezumţia de nevinovăţie).

sâmbătă, 12 septembrie 2009

AtmosphEUROPA - concurs pentru tinerii lideri din grupuri minoritare

AtmosphEUROPA este un proiect al ICLS (Intercultural Communication and Leadership School)şi al Intercivil Society of London care are ca scop promovarea unui mediu inclusiv în Europa. Ca parte a acestui concept a fost organizat un concurs pentru tinerii (de mai puţin de 30 de ani) care aparţin diferitelor minorităţi şi care propun proiecte proprii referitoare la protecţia mediului, promovarea diversităţii în societate, reducerea sărăciei. Din experienţă pot să enumăr cel puţin zece posibili candidaţi din România, tineri lideri cu idei, proiecte, iniţiative. Termenul pentru depunerea aplicaţiilor este 30 septembrie, condiţiile sunt pe site. Aşteptăm comunicatele de presă ale premianţilor!

miercuri, 9 septembrie 2009

Toţi la Şcoală!

Inainte de începerea unui nou an şcolar s-a dat startul şi pentru Toţi la Şcoală- o campanie anti-discriminare realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin fonduri Phare, sub egida proiectului guvernamental S.P.E.R. - Stop Prejudecatilor despre Etnia Roma!
Reacţiile în media sunt şi aşa şi aşa... după posibilităţi.

luni, 7 septembrie 2009

Security Situation of the Roma in Europe - CfP - termen 28 Sept 2009

O solicitare de prezentări de la European Roma and Travelers Forum pentru un eveniment ce va avea loc la Bucureşti pe 12-13 October 2009. Termenul pentru trimiterea comunicărilor esze 28 septembrie. Temele sunt oportune şi interesante, rămâne de văzut care va fi conţinutul discuţiilor şi contribuţiilor şi prezentărilor.

Security Situation of the Roma in Europe
Economic Migration vs. Forced Migration

High Level Conference on the Security Situation of Roma in Europe
Bucharest, 12-13 October 2009

The European Roma and Travellers Forum, in partnership with the
Committee for Human Rights, Cults and National Minorities Issues of the
Romanian Parliament and Partida Romilor Pro Europa (Roma Party for
Europe), is organizing a High Level Conference on the Security Situation
of Roma in Europe.

The two-day conference will bring together the main stakeholders, high
level representatives and decision-makers of European and
inter-governmental human rights institutions, as well as
non-governmental and civil society organizations from Council of Europe
Member States. The aim of the conference is to discuss the hostilities
against Roma and the rising Anti-Tziganism within Europe.

Background information to the conference

The rising hostilities against Roma, racist attacks and a series of
murders, have forced Roma to migrate from Central, Eastern and South
Eastern Europe toward the more wealthy countries of the European Union.
Moreover, relations between Roma communities and the government are
increasingly strained, and there is an alarming number of reliable
reports suggesting that the police and the para-military groups use
disproportionate force and resort to violence that could be qualified as
degrading treatment.

Sixty years ago the Council of Europe was set up to rebuild Europe on
the basis of the respect of human rights and the dignity of the
individual. As the European Union progressed towards European
reunification, it was hoped to do away with what characterised the
history of this continent for centuries, including racial hatred,
pogroms, and the burning down of settlements.

That hope must not be shattered. We must stop the rabid political
minorities of today from becoming the governments of tomorrow. States
have a responsibility to guarantee human rights protection for everyone.
The failure of several governments to guarantee human rights protection
for Roma has led to insecurity among Roma within European Union
countries. As a result, Roma people, citizens of the European Union, are
seeking asylum outside of their country.

The European Roma and Travellers Forum has decided to hold a high-level
event on the security issue of the Roma in order to have an in-depth
analysis and discussion on this crucial topic. This time, we intend to
break away from the well-known, good old thematic areas and try to get
to the core of rising anti-Tziganism, the fear-motivated migration,
which is a real challenge for Europe. The open labour market of the
Western countries was intended to be the solution to overcome poverty
for people from the Eastern countries. It was not expected that
excluded, marginalized people would seek shelter and safety from
persecution in Western countries.

Thematic areas to be discussed

Having regard to the above, the European Roma and Travellers Forum
invites proposals for papers which analyze the aspects related to this
complex issue, focusing on one or more of the areas listed below:

- Historical context: Jewish persecution, racism in South Africa and in
the United States of America; Historical parallels with the situation of
Roma, identification of possible advocacy tools or mechanisms for the
Roma movement to fight anti-Tziganism;

- Methodology for identifying economic migration and forced migration,
possible legislative and non-legislative responses and the recently
applicable standards;

- Possible need for establishing minimum standards for the integration
of migrants and for ensuring their access to citizenship and equality;

- De facto and de iure statelessness of Roma;

- Implementation deficits of the Free Movement Directive (2004/38/EC)
and how the limitations imposed by member states have affected the Roma;

- Mechanisms introduced to fight against xenophobic and racially
motivated crimes committed against Roma in Europe;

- European Initiatives, National Roma Integration Policies - possible
exchange of best practices in Hungary, Czech Republic, Slovakia, Italy,
Romania, UK;


Applicants wishing to present their papers are invited to submit their
abstract (150 words ) and CV in English to the Secretariat of the
European Roma and Travellers Forum by 28 September 2009, at
ertf@coe.int.

The Secretariat will inform applicants of the decision by 30 September
2009.

Final version of papers will then be submitted by 7 October 2009. The
selected paper will be included in the first panel on 12 October 2009
after the keynote speeches.

The author of the selected paper will be invited to the conference and
his/her costs will be covered by the organisers.


The Secretariat

Evropako Forumo e Romengo thaj e Phirutnengo (EFRP)
Forum europeen des Roms et des Gens du voyage (FERV)
European Roma and Travellers Forum (ERTF)

DG III - Cohesion Sociale / Social Cohesion
Conseil de l'Europe / Council of Europe
AGORA Batiment - 1 quai Jacoutot
F - 67075 Strasbourg

Tel.: + 33 (0)3 90 21 43 31
Fax: + 33 (0)3 90 21 56 58
E-mail: robert.rustem@coe.int
http://ertf.org