duminică, 14 decembrie 2008

Un nou numar din European Anti-discrimination Law Review

Noul numar al European Anti-discrimination Law Review produs de reteaua de experti independenti pe tematica anti-discriminarii a Comisiei Europene include pe langa noutatile din legislatia si jurisprudenta statelor membre (si a Romaniei), stiri privind procesul de adoptare al noii directive orizontale care ar trebui sa raspunda standardelor stabilite in Art. 13 TEU si date recente din cazuistica Curtii Europene de Justitie, a CEDO si a Comitetului European pentru Drepturile Sociale, precum si patru articole extrem de utile pentru cei interesati de evolutia teoretica si practica a Dreptului anti-discriminarii.
Articolul lui Colm O'Cinneide discuta criteriul varstei in contextul stabilirii unei varste obligatorii pentru pensionare; Beatrice Vizkelety ofera un tablou minutios al dezvoltarii Dreptului anti-discriminarii in Canada, un articol util nu numai din perspectiva comparata ci si ca instrument de lucru pentru practicieni; Olivier de Schutter discuta responsabilitatea persoanelor juridice in Dreptul anti-discriminarii iar Sandra Fredman analizeaza impactul masurilor afirmative in domeniul combaterii discriminarii.

luni, 1 decembrie 2008

Consiliul UE adopta Decizia-cadru privind combaterea rasismului si a xenofobiei

La exact 7 ani de la momentul formularii sale, pe 28 noiembrie 2008, Consiliul JHA al Uniunii Europene a adoptat Decizia-cadru privind combaterea rasismului si a xenofobiei (Framework decision on combating racism and xenophobia)ca reactie comuna la nivelul Uniunii fata de problema violentei rasiste si a crimelor cu caracter rasist si xenofob. Adoptarea Deciziei-cadru a implicat un proces indelungat de negocieri si pertractari, inclusiv un inghet de doi ani al dosarului si constituie doar un prim pas in recunoasterea necesitatii unor standarde comune de combatere a crimelor care au ca victime anumite grupuri sociale vulnerabile.
Textul Deciziei protejeaza impotriva discriminarii pe criterii de rasa, culoare, religie, origine nationala sau etnica insa nu acopera si minoritatile sexuale sau persoanele cu dizabilitati, un document comprehensiv care sa asigure protectia tuturor grupurilor vulnerabile fiind necesar pentru a asigura coerenta intre dreptul comunitar si principiul universalitatii drepturilor omului, in caz contrar creandu-se falsa aparenta a unei ierarhii a discriminarilor.
Documentul probabil va genera reactii de contestare din partea grupurilor care considera libertatea de exprimare ca un drept absolut care nu comporta limitari deoarece introduce standarde minimale comune la nivel european de raspundere penala in ceea ce priveste diseminarea de afirmatii cu caracter rasist si xebofob, incitarea publica la violenta si ura, negarea sau trivializarea genocidului determinat de motive rasiste sau xenofobe.
Prevederile Deciziei-cadru nu sunt direct aplicabile, statele membre fiind obligate sa adopte legislatie in asa fel incat sa raspunda standardelor stabilite. Legea romana raspunde deja in mare masura acestor standarde, aplicarea sa in practica lasand insa de dorit.
Interesanta pentru practicantul roman este definirea rasismului si a xenofobiei in Art.3 din Decizia-cadru, definitie care acopera o lacuna in legea romana.

vineri, 7 noiembrie 2008

9 noiembrie -Memorialul Holocaustului- mars de solidaritate

Duminică 9 noiembrie, la iniţiativa unui grup de organizaţii neguvernamentale va avea loc o acţiune pentru combaterea tuturor formelor de discriminare prin promovarea
egalităţii şi respectului între oameni, indiferent de rasă, statut socio-economic, etnie, orientare sexuală, sex etc.Iniţiatorul este Asociaţia Centrul pentru Arta Media.

Coordonate:
Data: 9.11.2008 (duminică)
Orele de desfăşurare: 14.00 – 17.00
Locaţie: monumentul Memorialul Holocaustului (intersecţia Splaiul Independenţei cu str. Mihai Voda şi str. Anghel Saligny)

marți, 21 octombrie 2008

Declaraţie privind principiul egalităţii

The Equal Rights Trust a publicat ieri un document agreat de peste 120 de experţi şi activişti pentru drepturile omului, care propune o nouă abordare conceptuală a principiului egalităţii. Documentul defineşte dreptul la egalitate ca un drept fundamental al omului şi adoptă o perspectivă globală punând capăt aşa-zisei ierarhii a discriminării.
Declaraţia include 27 de principii şi a fost înaintată Naţiunilor Unite ca parte a unei campanii globale.
Intre definiţiile propuse prin Declaraţie se numără egalitatea de tratament, acţiunea pozitivă privită ca o măsură necesară pentru a asigura eficienţa dreptului la egalitate, discriminarea directă şi indirectă, hărţuirea. Declaraţia redefineşte discriminarea, propunând o listă largă de criterii: rasa, coloarea, ethnia, ascendenţă, genul, sarcina sau maternitatea, statutul civil, de familie sau Îngrijire, limba, religia sau credinţa, opinia politică sau de o altă natură, naşterea, situaţia economică, asocierea cu o minoritate naţională, orientarea sexuală, identitatea de gen, vârsta, dizabilitatea, starea de sănătate, predispoziţii genetice sau de o altă natură sau combinarea acestor criterii, sau în baza unor caracteristici asociate cu oricare dintre aceste criterii.

Declaraţia privind principiul egalităţii poate fi semnată online la www.equalrightstrust.org (după 27 octombrie 2008) sau prin trimiterea unui email la info@equalrightstrust.org .

luni, 20 octombrie 2008

Seminar privind diversitatea şi egalitatea de şanse la British Council

Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale de tineret active in domeniul diversitatii si sanselor egale pot candida pentru a participa la seminarul de instruire organizat de British Council in perioada 18-20 noiembrie la Bucuresti. Seminarul va include sesiuni de constientizare a problematicii legate de diversitate si sanse egale la nivelul societatii, dar si de accesarea de fonduri europene disponibile in acest domeniu. Cei care doresc sa participe sunt rugati sa completeze formularul de inscriere pana la 31 octombrie 2008.

Formularul de inscriere poate fi descarcat de la adresa de mai jos:
http://www.britishc ouncil.org/ ro/application_ form_respecting_ diversity. doc

Pentru mai multe detalii va rugam sa luati legatura cu Oana Macovei,
oana.macovei@ britishcouncil. ro sau Andreea Stroica,
andreea.stroica@ britishcouncil. ro

duminică, 19 octombrie 2008

ENAR - masa rotundă cu tema “Acţiune pozitivă: de la teorie la practică în România anului 2008

ENAR Romania, cu sprijinul Asociaţiei Cultura Păcii organizează o masă rotundă cu tema
“Acţiune pozitivă: de la teorie la practică în România anului 2008” care va avea loc pe 21 octombrie 2008, între orele 13.00 - 16.30 la Palatul Parlamentului, Sala Constantin Brâncuşi , Intrarea S2, Izvor.

Obiectivul meselor rotunde la nivel naţional este de a:
1. Aduce impreună diferiţi actori cu obiective comune
• ONGuri care activează în combaterea discriminării
• Politicieni
• Oficiali guvernamentali, funcţionari publici
• Reprezentanţi
• Cadre universitare ( membrii în reţele europene)

2. Prezenta acţiunea pozitivă şi provocările sale la nivel european şi în diverse contexte naţionale
3. Explora semnificaţia şi percepţia acţiunii pozitive în diferite contexte culturale şi politice
4. Culege şi aduna modele de bune practici în domeniu,
5. Dezvolta o strategie comună pentru încurajarea implementării măsurilor de acţiuni pozitive la nivel naţional
6. Crea o legătură cu studiul EC cu privire la acţiunea pozitivă (în 2008 )

Evaluarea progresului in combaterea discriminării

DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities al Comisiei Europene a publicat recent un studiu privind evaluarea progresului în combaterea discriminării. Studiul stabileşte un cadru conceptual, propunând indicatori şi metodolgii concrete pentru evaluarea legislaţiei pentru combaterea discriminării şi a politicilor publice relevante. Deşi un instrument mai degrabă apropiat de sociologia juridică, studiul poate constitui o bună bază de lucru în dezvoltarea de proiecte şi în analiza impactului intervenţiilor menite să contribuie la prevenirea şi combaterea discriminării.

vineri, 17 octombrie 2008

EU-ROMA in Bucuresti pe 22 octombrie de la 17 in Piata Unirii

Săptămâna viitoare se va întâmpla şi în Bucureşti un eveniment de arhitectură urbană-provocare a stereotipurilor la care mi-aş dori să pot merge. EU-ROMA implică corturi colorate locuite de artişti şi arhitecţi care lucrează pe teme ca: migraţie, nomadism şi cetăţenie. Invitaţia de presă anunţă şi că discutiile cu publicul, pe temele migratiei romilor în Europa, identitatii etnice si a celei nationale în epoca globalizarii, a locuirii în saracie extrema si a segregarii rezidentiale se vor muta începînd cu ora 19.00 la Muzeul National de Arta Contemporana unde, timp de o ora si jumatate, va avea loc o serie de expuneri.

miercuri, 15 octombrie 2008

Excepţia de neconstituţionalitate împotriva CNCD este respinsă de Curtea Constituţională

După ce săptămâna trecută Curtea Constituţională a declarat neconstituţională partea din mandatul CNCD care se referă la analiza actelor normative cu putere de lege care constituiau obiectul unor petiţii deoarece erau discriminatorii (decizie care nu a fost încă redactată sau publicată pe site-ul curţii), astăzi Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate formulată de ALRO Slatina ȋn dosarul 5512/2/2007 al Curții de Apel București, secția VIII Contencios Administrativ și Fiscal. Excepţia a avut ca obiect prevederile art. 16-25 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată ȋn Monitorul Oficial, nr. 99 din 8 februarie 2007, ȋn temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006.
SC ALSO SA Slatina a fost sancționată de către CNCD ȋn baza prevederilor legislației anti-discriminare. In ȋncercarea sa de a obține anularea hotărârii CNCD prin atacarea sa ȋn fața instanței de contencios administrativ, reclamanta a ridicat excepția de neconstituționalitate pe modelul CNSAS și a solicitat Curții Constituţionale să constate neconstituționalitatea art. 16-25 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 dat fiind așa zisul caracter de “jurisdicție extraordinară” al CNCD, intrezis expres de art.126 (5) din Constituția României.
Nu ştim dacă memoriul trimis sub forma unui amicus curiae Curţii de un număr de peste douăueci de organizaţii neguvernamentale a contribuit la decizia acesteia, esenţial însă este faptul că CNCD, în realizarea mandatului său, va putea pronunța şi în viitor acte administrativ-jurisidicționale care pot fi atacate ȋn contencios administrativ și că instanţa a menţinut unicitatea mandatului acestei instituții impusă de specificul constatării, probării și sancționării cazurilor de discriminare, caracterul de organ administrativ-jurisdicțional al CNCD rezultând din transpunerea eficientă a prevederilor normelor comunitare ȋn legea română. Afirmarea naturii cvasi-judiciare a Consiliului contribuie la creșterea eficienței și legitimității deciziilor acestei instituții, inclusiv prin transmiterea unui semnal de valorizare a combaterii discriminării, similar modelelor instituțiilor partenere din Uniunea Europeană.

joi, 4 septembrie 2008

Raportul anual pe 2007 al CNCD

Astăzi CNCD a lansat două documente de interes pentru comunitatea drepturilor omului. Cum sondajul de opinie realizat de Gallup la solicitarea CNCD merită o analiză separată și detaliată, remarc aici doar calitatea raportului anual pe 2007 care, deși a venit cu întârziere, este un semn al profesionalizării acestei instituții. Este încurajator faptul că în mai puțin de cinci ani și în condiții logistice extrem de vitrege, CNCD a reușit să se structureze ca instituție care corespunde standardelor stabilite în directivele europene și în criteriile recomandate pentru equality bodies și nu rămâne doar o instituție de fațadă a democrației dâmbovițene.
Se conturează teme de lucru pe care conducerea CNCD și le asumă și care e de sperat că vor fi realizate înainte de următorul raport anual: o mai bună strategie de comunicare (publicarea deciziilor și creșterea vizibilității instituției), stabilirea unui mecanism de monitorizare a sancțiunilor, înființarea de birouri regionale.

marți, 5 august 2008

Eurobarometru privind discriminarea

Comisia Europeana a publicat un nou Eurobarometru privind discriminarea in Uniunea Europeana. Varianta curenta din Eurobarometru analizeaza perceptiile si atitudinile privind discriminarea in Statele Membre UE din perspectiva criteriilor protejate in dreptul comunitar: genul, originea etnica, religia sau convingerile religioase, varsta, dizabilitatea si orientarea sexuala.

Studiul inregistreaza o mai buna cunoastere a drepturilor de catre romani in ultimii doi ani, o imbunatatire a perceptiei publice in legatura cu persoanele cu dizabilitati dar si rata cea mai mica de comfort din UE in ceea ce priveste relationarea cu minoritatile sexuale.

Daca in 2006 perceptia publica in ceea ce priveste discriminarea pe criteriul varsta era de 46%, studiul curent releva o perceptie a discriminarii de 30%. Si in cazul discriminarii pe criteriul religiei sau convingerilor religioase studiul observa o scadere la nivelul perceptiilor de la 25% in 2006 la 20%.

vineri, 11 iulie 2008

Curtea Constitutionala a admis o exceptie de neconstitutionalitate impotriva OG137

In sedinta din data de 3 iulie 2008, Curtea Constitutionala, a anuntat intr-un comunicat de presa ca s-a pronuntat prin mai multe decizii asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate de Ministerul Justitiei referitor la unele dispozitii din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata. Comunicatul precizeaza ca instanta a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art. 1, art. 2 alin. (3) si ale art. 27 alin. (1) din ordonanta 137/2000 sunt neconstitutionale in masura in care din acestea se desprinde intelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerand ca sunt discriminatorii, si sa le inlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse in alte acte normative. Textul deciziei nu este inca disponibil insa, in masura in care datele prezentate in comunicatul de presa sunt corecte, decizia constituie o noua restrangere a sferei de aplicatie a legislatiei anti-discriminare.

luni, 30 iunie 2008

Agentia Drepturilor Fundamentale a publicat o analiza comparativa privind homofobia in UE

Agentia Drepturilor Fundamentale a publicat azi, 30 iunie, o analiza comparativa privind situatia juridica a minoritatilor sexuale in statele membre ale UE.

Raportul “Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I – Legal Analysis” subliniaza diferentele de tratament cu care se confrunta persoanele LGBT din Uniunea Europeana si reafirma principiul conform caruia drepturile egale implica tratament egal. Un capitol distinct se refera la situatia cuplurilor de acelasi sex si la discrepantele create de diferitele tipuri de recunoastere a acestora. Raportul subliniaza necesitatea luarii de masuri in sensul extinderii si aplicarii legislatiei anti-discriminare.

In ceea ce priveste Romania, raportul evalueaza in mod pozitiv legislatia anti-discriminare si activitatea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in ceea ce priveste combaterea homofobiei. Raportul mentioneaza si asa-zisele "marsuri ale normalitatii" care sunt aprobate de autoritati in ciuda faptului ca in mod constant implica acte de agresiune si promoveaza sloganuri de incitare la ura si discriminare.

miercuri, 25 iunie 2008

Agentia Drepturilor Fundamentale publica primul raport anual

Agentia Drepturilor Fundamentale a publicat primul sau raport anual de evaluare a situatiei din statele membre U.E. in cadrul RAXEN.

Raportul care are ca teme rasismul, xenofobia si intoleranta in contextul minoritatilor etnice si nationale, a migrantilor si azilantilor, mentioneaza Romania ca unul dintre statele membre care a realizat progrese incurajatoare in ceea ce priveste legislatia referitoare la discriminare pe criteriul etniei. Mecanismul legislativ stabilit pentru combaterea discriminarii in Romania este evaluat ca fiind relativ eficient.

Ca aspecte negative raportul subliniaza absenta datelor statistice privind infractiunile care au la baza intentia de a discrimina precum si riscul la care sunt expusi romii din Romania de a fi exclusi de la serviciile de sanatate datorita somajului indelungat sau a lipsei documentelor de identitate. In ceea ce priveste calitatea mecanismelor de colectare a datelor privind infractiunile relevante in combaterea discriminarii (de exemplu abuzul in serviciu cu incalcarea unor drepturi), Romania a fost inclusa in categoria a patra de state: No official data available/No official data collected or readily available in the public domain.

Raportul prezinta si situatiile de discriminare cu care se confrunta cetatenii romani de etnie roma in alte state membre.

Romania este unul dintre cele patru state membre in care mai exista segregare in educatie, copii romi fiind obligati sa studieze in scoli sau in clase diferite de copiii majoritari. De asemenea, Romania apare ca unul dintre statele in care procentul copiilor provenind din minoritati etnice este in mod nejustificat mai mare in cadrul institutiilor de invatamant speciale.

vineri, 20 iunie 2008

Protocol Optional la Pactul privind Drepturile Economice, Sociale si Culturale adoptat in curand de AG ONU

Consiliul pentru Drepturile Omului a aprobat prin consens un Protocol Optional la Pactul ONU privind Drepturile Economice, Sociale si Culturale (ICESCR). Textul rezolutiei va fi discutat de Adunarea Generala ONU in septembrie 2008.
Protocolul stabileste un mecanism de plangeri in legatura cu drepturile economice, sociale si culturale si un sistem de evaluare care va permite indivizilor si grupurilor interesate sa traga la raspundere statele semnatare in cazul incalcarii drepturilor prevazute de Pactul privind Drepturile Economice, Sociale si Culturale. In felul acesta este remediata o lipsa a sistemului international de protectie a drepturilor omului in ceea ce priveste punerea in aplicare a drepturilor economice si sociale.

miercuri, 18 iunie 2008

Comisia Europeana decide sa propuna o directiva anti-discriminare completa

Incepem cu o veste buna: intr-un comunicat de presa publicat azi, ENAR si ILGA saluta initiativa Comisiei Europene de a adopta o directiva privind combaterea discriminarii pe criteriile dizabilitate, religie sau credinta, orientare sexuala, varsta si in alte domenii decat relatiile de munca (acoperite deja de Directiva 78/2000 privind egalitatea in domeniul muncii si angajarii).

Comentariile sunt inutile: in ciuda presiunii din partea unor guverne conservatoare care doreau renuntarea la unele dintre categoriile protejate din motive de sensibilitati nationale, drepturile omului raman inca universale.