marți, 14 decembrie 2010

A Rose by any other name would smell as sweet...or not

Postarea de azi nu este una de critica shakespeareana desi versul din Romeo si Julieta ar putea sugera asta.
In contextul discutiilor legate de initiativa legislativa privind impunerea termenului de "tigan" in loc de "rom", spatiul public a fost inundat de argumente pro si contra mai mult sau mai putin hormonale, mai mult sau mai putin specializate. Comisiile intrunite astazi ne vor da sau nu motive de incredere in rationalitate si in statul de drept. Ce ma intriga insa este indiferenta cu care acest subiect este transformat de catre majoritari in unul marginal : dreptul la auto-identificare al unei minoritatii din Romania este tratat drept o bagatela relevanta doar pentru cei direct afectati sau pentru institutiile internationale in contextul indeplinirii obligatiilor asumate de catre statul roman - alte bagatele de tipul Conventiei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale, al Cartei privind Limbile Minoritatilor Regionale sau Minoritare, al Pactului privind Drepturile Civile si Politice sau al Pactului privind Drepturile Economice, Sociale si Culturale.
A raspunde discursului etno-nationalist de tip paranoid-mesianic, satisfacut pentru ca a identificat (in sfarsit) solutia pentru "imbunatatirea imaginii Romaniei in strainatate" poate sa para inutil intr-o logica a dialogului. A lasa expertii specializati in istoria, cultura, limba romani sa ofere argumente pertinente referitoare la dreptul unei comunitati de a isi decide singura denumirea este iarasi o atitudine colegiala fireasca. A lasa argumentele de drept sa primeze in fata umorilor politice are iarasi sens. Incalcarea Constitutiei Romaniei ne priveste insa pe toti locuitorii cetatii. Cum se face atunci ca pana azi am gasit doar doua pozitii publice de opinie civica, ambele in Evenimentul Zilei - prima ii apartine Ioanei Lupea, cealalta lui Sorin Ionita.
Cum putem face trecerea la a fi solidari in diferenta de la starea curenta de solidaritate in indiferenta?

miercuri, 1 decembrie 2010

Invitatie- 10 Decembrie

Asociatia ACCEPT, Amnesty International, Asociatiile Sanse Egale pentru Femei si Copii, Sanse Egale si Thumende, Centrul pentru Dezvoltare Democratica, Centrul Euroregional pentru Initiative Publice, Centrul de Informare ONU, Centrul de Resurse Juridice, Centrul Romilor Amare Rromentza, Consiliul National Roman pentru Refugiati, reteaua ENAR Romania, Federatia ONPHR – Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania, MCA - Centrul pentru Monitorizare si Combatere a Antisemitismului in Romania, Roma ACCESS, TRUST – Tineri Romi pentru Unitate Solidaritate si Transparenta si Romani CRISS au placerea de a va invita la dezbaterea “Situatia drepturilor omului in anul 2010 in Romania”, organizata in contextul zilei internationale a drepturilor omului – 10 decembrie.

Intalnirea va avea loc in data de 10 decembrie 2010, orele 13.00, in Aula Magna din cadrul Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti (str. Bd. M. Kogalniceanu, 36-46, sect. 5).

Continuand initiativele din anii precedenti, masa rotunda reuneste participanti activi in domeniul drepturilor omului in Romania, alaturi de reprezentanti ai institutiilor, studenti si jurnalisti, cu scopul de a analiza situatia drepturilor omului in 2010 din perspectiva respectarii articolelor 1, 7 si 13 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului:
· Art. 1 – Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi;
· Art.7 – Toti oamenii sunt egali in fata legii si au, fara nicio deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare;

Ne vedem la Drept!

sâmbătă, 20 noiembrie 2010

Departamentul de Stat al SUA a publicat "International Religious Freedom Report 2010"

Departamentul de Stat al SUA a publicat "International Religious Freedom Report 2010" raportul anual realizat în baza International Religious Freedom Act. Raportul referitor la Romania nu înregistrează îmbunătăţiri semnificative faţă de anii trecuţi: tratamentul diferenţiat al cultelor, asociaţiilor religioase, grupurilor religioase, situaţia neretrocedării bunurilor Bisericii Greco-Catolice, actele de violenţă împotriva misionarilor unor minorităţi religioase, nesancţionarea actelor de anti-semitism, rîmân teme de îngrijorare. Raportul rămâne o bună analiză actualizată a stării naţiunii din punctul de vedere al libertăţii religioase (sau al limitării sale).

miercuri, 29 septembrie 2010

Premiul Fundatiei ERSTE pentru Integrare Sociala - sesiune de informare Bucuresti

Cu speranța că vor exista cât mai multe aplicații de bună calitate, adică proiecte cu sens și cu succes reiau anunțul colegilor de la ERSTE și invitația la sesiunea de orientare:


Fundația ERSTE are onoarea de a vă invita la prima Sesiune de Informare cu privire la lansarea Premiului Fundației ERSTE pentru Integrare Socială – 2011 (http://erstestiftung.org/integration-award/), ce va avea loc luni, 04 octombrie a.c., ora 10.00, la Centrul Naţional al Dansului București din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 (clădirea Teatrului Naţional Bucureşti), Sala Rondă, etaj 4.

Premiul Fundației ERSTE pentru Integrare Socială a fost lansat în 2007 și are ca scop oferirea de recunoaştere şi încurajare pentru crearea unei societăţi inclusive și echitabile. Premiul se dezvoltă de la o ediţie la alta – din patru ţări incluse în primul apel, suntem prezenți în douăsprezece ţări pentru anul 2011.

Din dorința de a continua să aducem recunoaştere publică şi să recompensăm proiectele creative de integrare socială care produc o schimbare în bine în cele 12 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est, printre care şi România, în aceasta ediție, sub motto-ul:
„Tu ce ai schimba?”
oferim premii în bani în valoare de 610.000 euro.

În vederea promovării inițiativei către cât mai mulți promotori ai integrarii sociale, Sesiunile de Informare vor fi sustinute în orasele: Bacău, Brașov, București, Cluj, Iași, Oradea, Satu-Mare, Târgu-Mureș și Timișoara.
La Sesiune vor participa reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, instituțiilor și autorităților publice, mass mediei, precum și reprezentanții Fundaţiei ERSTE: Dejan Petrovic, Manager de proiect pentru Premiul Fundaţiei ERSTE pentru Integrare Socială şi Crina Marina Morteanu, Coordonatoare regională Moldova și România.

Evenimentul are în vedere prezentarea detaliată a etapelor şi informaţiilor esenţiale despre ediţia 2011 a Premiului. Totodată, acesta va oferi oportunitatea de a răspunde eventualelor întrebări din partea participanților cu privire la inițiativa Fundației ERSTE.

În speranța că vă veti alatura, vă rugăm pentru confirmarea participării, să contactați: Crina Marina Morteanu, e-mail: crina.morteanu@socialintegration.org.


Toate cele bune,

Crina Marina Morteanu
Coordonator regional – Moldova și România

miercuri, 1 septembrie 2010

Proiect de modificare a Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în dezbatere publică

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale a iniţiat pe 31 august 2010, procedura pentru dezbaterea publică a proiectului de OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

Proiectul (cu greşelile de rigoare) şi nota de fundamentare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii. Termenul pentru trimiterea de opinii este 9.09.2010. Modificări în bine nu sunt la prima lectură, între modificările menţionate:

- reglementarea procesului de reevaluare a persoanelor cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma actiunilor de control efectuate in baza ordinelor ministrului muncii, familiei si protectiei sociale

- introducerea actiunii de suspendare a dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale in bani, pana la incheierea procesului de reevaluare, ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control

- anularea incadrarii in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap, daca in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap

- introducerea de sanctiuni in cazurile in care certificatele de incadrare in grad de handicap au fost acordate nejustificat.

luni, 30 august 2010

Concluziile Comitetului ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială pentru România au fost publicate

Pe 27 august, Comitetul ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială a publicat Observaţiile sale referitoare la Romănia.

După aproape 11 ani şi câteva cicluri de raportare lipsă, România şi-a îndeplinit în acest an obligaţiile, lucru salutat în Observaţii. Comitetul a salutat prevederile anti-discriminare din Constituţia din 2003, adoptarea Ordonanţei 137 sau a Ordonanţei 31 din 2002 (inaplicabila), a articolelor 317 si 247 din Codul Penal, a altor norme relevante pentru combaterea discriminării.

In acelaşi timp, Comitetul îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu colectarea de date statistice, în special în ceea ce priveşte recensământul stabilit pentru 2011, recomandă autorităţilor să ia măsuri pentru ca Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării să îndeplinească recomandările Principiilor de la Paris (de ce nu şi Avocatul Poporului care nu e instituţie acreditată conform acestor Principii ONU?). Nevoia de coordonare între diferitele instituţii, de aplicare a legislaţiei şi de adoptare a unor noi măsuri pentru interzicerea discriminării romilor, sunt alte teme subliniate de Comitetul ONU.

Restricţia introdusă de Curtea Constituţională în aplicarea legislaţiei anti-discriminare în faşa Curţii Europene de Justiţie

Aşa cum era de aşteptat şi cum am menţionat în raportul de ţară pentru Comisia Europeană, limitarea stabilită în Decizia 1325 de Curtea Constituţională în ceea ce priveşte aplicarea Ordonanţei 137 de către instanţe în cazurile în care anumite acte normative generează un tratament diferenţiat în exercitarea drepturilor salariale în sistemul bugetar a generat deja controverse.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28 august 2010 a publicat cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de către Curtea de Apel Bacău.

Iată aspectele asupra cărora Curtea de Justiţie a UE se va pronunţa la solicitarea Curţii de Apel Bacau:

“Dacă art. 15 din Directiva Consiliului nr. 2000/43/CE cu privire la implementarea tratamentului egal între persoane indiferent de origine rasială sau etnică şi art. 17 din Directiva [...] 2000/78/CE [a Consiliului din 27 noiembrie 2000] de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă – ambele transpuse în dreptul intern prin O.G. nr. 137/2000 republicată si modificată, se opun unei reglementări naţionale sau unei hotărâri a Curţii Constituţionale care interzice instanţelor judecătoreşti naţionale să acorde reclamanţilor discriminaţi despăgubiri materiale şi/sau morale pe care le consideră adecvate în situaţiile în care repararea prejudiciului produs prin fapta de discriminare vizează drepturi salariale prevăzute de lege şi acordate unei alte categorii socio-profesionale decât cea din care fac parte reclamanţii. În acest sens a se vedea deciziile Curţii Constituţionale nr. 1325/04.12.2008 şi nr. 146/25.02.2010.

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, să se precizeze dacă judecătorul naţional trebuie să aştepte abrogarea sau modificarea normelor legale interne şi/sau schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, care sunt prin ipoteză în contradicţie cu normele comunitare sau acesta este obligat să aplice în mod direct şi imediat în cauza în curs de soluţionare normele comunitare astfel cum au fost eventual interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, lăsând neaplicată orice dispoziţie legală naţională sau orice hotărâre a Curţii Constituţionale care sunt contrare normelor comunitare.”

Din păcate Curtea de Apel şi-a construit argumentele în baza Directivei 43 şi a amestecat criteriul rasei şi etniei, protejat prin Directivă cu cel al apartenenţei la diferite categorii socio-profesionale (în speţă diferitele tipuri de magistraţi). Clarificările CJCE vor fi realizate strict din perspectiva dreptului comunitar (Directiva 43, poate şi Directiva 78=, astfel, răspunsul aşteptat de Curtea de Apel şi de practicienii dreptului anti-discriminării nu va veni de la Luxemburg. În schimb, o soluţie coerentă ţine de un nou proiect de revizuire a mecanismului constituţional care să recunoască atât rolul CNCD cât şi pe cel al instanţelor în ridicarea unor eventuale excepţii de neconstituţionalitate în cazuri de discriminare generate de acte normative.

joi, 5 august 2010

România sub lupa Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale

Două rapoarte alternative au fost depuse la Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale care analizează situația din România în a 77 sesiune a sa.
Unul este raportul depus de Pro Regio Siculorum Association, Bolyai Initiative Committee, Hungarian National Council Of Transylvania care este focusat pe teme de îngrijorare ale minorității maghiare din România. Celălalt raport, a fost pregătit de Romani CRISS, împreună cu
rețeaua de monitori locali de drepturile omului pe care a înființat-o și de Alianța Civică a Romilor din Romania. Din acest din urmă raport, pe lângă cazurile și recomandările interesante, reiau un fragment de analiză instituțională a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării:

Although it was the sole institution committing to actively combat discrimination, including against Roma people, few remarks need to be marked down.

There were a high number of NCCD decisions, in the field of employment, education, access to services and public places, which ascertained acts of discrimination against Roma. On the other hand, the NCCD is not using the mechanism to monitor its decisions, as provided by law, in order to make an evaluation of the impact of different measures (warnings, recommendations, fines), nor the way this decision are implemented or if the fines are being paid.

The relative large percentage of NCCD complaints involving discrimination based on ethnicity is not an indicator of an increased awareness of the Roma population on available remedies and protection against forms of discrimination. As the NCCD reports indicate, most of the complaints regarding Roma were submitted by non-governmental organizations or by Roma persons hired in institutions, facing discrimination in the field of employment. Both specialized NGOs and Roma human resources are aware of the forms of protection against discrimination due to their specialized activity. Random members of Roma communities are not fully aware of the existence of the National Council for Combating Discrimination, or of the legal options if they face discrimination.

As a result of the Constitutional Court Decision in 2008, the mandate of the NCCD was limitated: at the moment, the NCCD is able only to ascertain discriminatory normative acts and drafting recommendations, without mandatory decisions which could stop the juridical effects of such acts. This means that discriminatory normative acts are not changed, but continue to produce their legal effects, in spite of their discriminatory content. This practice is against community law, violating the provisions of 2000/43/EC and 2000/78/EC.

There are also certain procedural issues regarding the functioning of NCCD. There is lack of transparency and predictability of the decisional process, regarding the complaints addressed to the NCCD. Moreover, in most of the cases instrumented by Romani CRISS, there were significant delays in making decisions for the complaints lodged.

Between August 2009-January 2010, 6 positions out of 9, within the Steering Board e of the National Council for Combating Discrimination became vacant.
Starting with November 2009, the Steering Board wasn’t functional, since it couldn’t solve the complaints on discrimination cases. This situation was due to the lack of quorum – minimum 5 out of 9 members have to participate to the meeting when complaints are being debated and solved, and the final decisions are taken with minimum 5 votes out of 9.
The Parliamentary political groups were the ones which presented lists with proposed candidates, in front of the reunited Parliament commissions: juridical commission (Senate and Deputy Chamber) and human rights and national minorities commission (Deputy Chamber).
Unfortunately, the political groups didn’t take into consideration, with very few exceptions, the proposals made by the civil society.
Taking into consideration that most of the candidates didn’t fulfill the necessary conditions regarding the relevant activity in the field of human rights, the NGOs, members of the Anti-discrimination Coalition, have appealed these nominations.
The 6 nominated persons were choices of the political parties, according to their interests, and not with the purpose of creating a strong, professional body, which could efficiently solve the discrimination cases in Romania.
Unfortunately, the nomination of some political parties’ members as members of the NCCD Steering Board violates the principle of independency of the institution from any political interference. The lack of expertise in the field of human rights of these persons proves the inexistent interest of the state authorities regarding human rights and the appointment represents only some kind of reward for parties’ members.
These practices only diminish the people’s trust in the activity of this institution. The quality of the expected expertise the NCCD’s Steering Board decreases and the activity of the whole institution will be influenced by different political parties.
For example, in the past years the public discourse of politicians, members of different parties included racist comments targeting Roma. It is hard to believe that the decisions of the NCCD solving the complaints against politicians won’t be influenced by the political membership of the Steering Board members.

luni, 2 august 2010

Parteneriatele între persoanele de același sex

După ce în iunie în Schalk and Kopf v. Austria, CEDO a respins, petiția prin care era solicitată recunoașterea dreptului la căsătorie între persoane de același sex aratând că aceasta rămâne o opțiune a Statelor semnatare dar a menționat în mod expres faptul că viața în cuplu homosexual constituie viață de familie, săptămâna trecută Curtea a decis un alt caz împotriva Austriei, clarificând de această dată în P.B. and J.S. v. Austria că relațiile de tip partenerial între persoanele de același sex constituie viață de familie.

Curtea a decis că tratamentul diferențiat practicat în Austria în ceea ce privește acoperirea garantată pentru asigurările medicale a încălcat Art. 14 CEDO (prohibiția discriminării) coroborat cu Art. 8 (dreptul la viață privată și de familie).

In fapt, cei doi reclamanți, un cuplu homosexual, au criticat imposibilitatea de a utiliza asigurarea medicală a unuia dintre parteneri, funcționar public, și în cazul celuilalt partener. Această posibilitate era expres menționată de Civil Servants Sickness and Accidents Insurance Act pentru cuplurile heterosexuale, lege modificată în 2007 pentru a permite aplicarea asigurării și cuplurilor de același sex. Curtea a decis cu o majoritate de cinci la două voturi că până în 2007 (data modificării legii prin introducerea unor termeni neutrii), Austria s-a făcut vinovată de încălcarea Art. 14 și 8.

A apărut numărul 10 din European Anti-discrimination Law Review

Cel mai recent număr al European Anti-discrimination Law Review include informații recente (până la 15 ianuarie 2010), analize și știri în legătură cu Dreptul Anti-discriminării în Uniunea Europeană. Recenziile de jurisprudență și de practică în statele membre sunt interesante și analiza comparativă a practicii din SUA realizată de profesorul David Oppenheimer este fascinantă. Articolul privind discriminarea în domeniul accesului la servicii al lui Julie Rigelheim este interesant pentru practicieni.
Lectură plăcută!

sâmbătă, 26 iunie 2010

Căsătoria între persoanele de același sex discutată de CEDO

In Schalk and Kopf v. Austria, CEDO a respins, săptămâna trecută, petiția prin care era solicitată recunoașterea dreptului la căsătorie între persoane de același sex aratând că aceasta rămâne o opțiune a Statelor semnatare.

Articolul 12 din Convenție prevede că bărbații și femeile de vârstă nubilă au dreptul la căsătorie și dreptul de a forma o familie, în concordanță cu legile naționale care reglementează existența acestui drept. In condițiile în care în Austria parteneriatul între persoanele de același sex este recunoscut legal, petiționarii au susținut că, în baza unei interpretări dinamice, această prevedere ar trebui citită ca protejând inclusiv dreptul la căsătorie al persoanelor de același sex. Camera a adoptat o interpretare istorică și a afirmat că deși instituția căsătoriei a trecut prin modificări sociale majore de la adoptarea Convenției, Curtea observă că nu există un consens european în ceea ce privește căsătoria între persoanele de același sex. In același timp, Curtea face în mod interesant trimitere la Carta UE a Drepturilor Fundamentale care în Art. 9 menționeză dreptul la căsătorie fără referiri la căsătoria heterosexuală, Curtea concluzionînd că nu mai poate fi considerat cî dreptul la căsătorie trebuie să fie limitat în toate cazurile la căsătoria dintre două persoane de sex opus.

Decizia a fost luată cu patru voturi din șapte, cei trei judecători care nu au fost de acord cu această opinie, judecătorii Rozakis, Spielmann și Jebens, subliniid că relațiile între persoanele de același sex sunt acceptate de societate și necesită un cadru juridic adecvat. Absența unui astfel de cadru juridic (ca și în cazul Romaniei de altfel) constituie în opinia judecătorilor o încălcare a Articolului 8 (dreptul la viață privată, intimă și familială) și a Art. 14 (non-discriminarea).

Interesant este că în argumentație, Curtea subliniază că un cuplu de același sex care locuiește împreună în o relație de parteneriat de facto, constituie viață de familie, așa cum ar face-o și o relație heterosexuală în o situație similară. Este pentru prima dată când în jurisprudența sa CEDO definește relațiile de parteneriat între persoanele de același sex ca viață de familie (vezi para 93-94 și 99).

O analiză extrem de interesantă aici.

Despre burqa și niqab în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

In condițiile în care multe din statele din Europa au uitat valorile europene comune și impun diferite măsuri de sancționare a diversității religioase- de la interzicerea construirii minaretelor la interzicerea portului vălului islamic, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat ieri - în unanimitate - o rezoluție interesantă prin care este precizat că nu trebuie să existe o interzicere generală a purtării burqa sau niqab sau a altor veșminte religioase (probabil următoarele pe listă ar fi fost carmelitele sau călugărițele ortodoxe). APCE a precizat că restricții legale pot fi justificate "pentru motive de securitate sau acolo unde funcția publică sau profesională a persoanei necesită neutralitatea religioasă sau ca fața acestora să fie văzuta". In opinia parlamentarilor din APCE, purtarea unui văl de către femei este percepută ca un "simbol de subjugare a femeilor față de bărbați". In același timp, o interdicție generală (de tipul celei belgiene) va opri femeile "care doresc în mod voluntar" să-și folosească dreptul de a-și acoperi fața.

Reiau un citat interesant "Nicio femeie nu trebuie obligată de comunitate sau de familie să poarte veșminte religioase. Orice act de oprimare, sechestrare sau violență constituie o crimă ce trebuie pedepsită de lege."

Rezoluția e adoptată în contextul în care, în aceiași zi, Adunarea a aprobat și un raport privind Islamul, Islamismul si Islamofobia, si a solicitat Elveției să respingă interdicția sa considerată discriminatorie de a construi minarete.

Acasă, din fericire, Parlamentul a adoptat la începutul lui mai o lege pentru acomodarea ritualului de înmormântare islamic (Legea 75/2010). Sunt rare cazurile în care România poate produce practici pozitive în managementul diversității. Uite că mai avem și surprize.

vineri, 18 iunie 2010

Concurs Egalitatea de şanse şi managementul diversităţii pe piaţa muncii

via Impreuna:

“Egalitatea de şanse şi managementul diversităţii pe piaţa muncii”

Vrei sa stii ce este managementul diversitatii?

Vrei sa afli mai multe despre excluziunea/incluziunea grupurilor vulnerabile?

Vrei sa stii ce poti face tu ca sa contribui la o societate in care toata lumea are sanse
egale?…si sa primesti o diploma eliberata de:
universitatile din Bucuresti, Cluj, Iasi; Blocul National Sindical, Grupul de
Economie Aplicata si Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”?Poti beneficia de toate acestea GRATUIT daca participi timp de o saptamana la cursul “Egalitatea de şanse şi managementul diversităţii pe piaţa muncii” care se va desfasura intr-un
climat prietenos, la Predeal, in perioada iulie – septembrie 2010.

Invitam la curs persoane din toata tara, angajati sau studenti din orice domeniu de
activitate. Adresam invitatia in mod special femeilor, persoanelor de etnie roma si persoanelor cu dizabilitati.

INSCRIERILE SE FAC PE BAZA COMPLETARII FORMULARULUI DE INSCRIERE ATASAT SI A TRIMETERII LUI LA ADRESA contact@observatorul-social.ro, PANA LA DATA DE 25.06.2010. SELECTIA PARTICIPANTILOR SE VA FACE IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE, IN ORDINEA INSCRIERILOR.Cursul “Egalitatea de şanse şi managementul diversităţii pe piaţa muncii” este organizat în cadrul proiectului POSDRU/70/6.2/S/41911 „Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurse Umane 2007-2013.Proiectul este implementata de Universitatea din Bucureşti, GEA (Asociaţia Grupul de Economie Aplicată), Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, Fundaţia Agenţia de Dezvoltare "Împreună" şi Blocul Naţional Sindical. Pentru mai
multe detalii despre proiect si despre cursul “Egalitatea de şanse şi managementul diversităţii pe piaţa muncii” accesati www.observatorul-social.ro

Persoana de contact Agentia „Impreuna”:
Laura Marin, responsabil cursuri

Tel: 0726 376 338

Email: amaroilo_222@yahoo.com

marți, 8 iunie 2010

Premiul Google pentru eseu vine in Romania

In decembrie, cand am scris despre Google Europe Scholarship, nu speram ca va exista o a doua postare pe tema asta. Iata insa ca e cazul si ma bucur ca e asa: un tanar din Romania, Andrei George Petraru a primit acest premiu.


Bursa a fost castigata in urma unui proiect si a unui eseu in care tanarul informatician a povestit cum dizabilitatea i-a afectat viata. "In principiu am scris ca in anii '90 increderea ca o persoana cu handicap poate face fata in sistemul educational normal era destul de scazuta. Am luptat cu sistemul, iar in cele din urma profesorii au inteles ca am capacitati de studiu foarte bune, chiar daca paralizia cerebrala imi afecteaza putin capacitatile de exprimare", povesteste Andrei citat de Adevarul.


Felicitari lui Andrei si sa speram ca va exista si o a treia postare pe aceiasi tema fiindca competitia continua.

vineri, 21 mai 2010

Celebrand Diversitatea

ACCEPT vă invită la Marşul Diversităţii: Sâmbătă, 22 mai a.c., ora 17; start Bd. Unirii - Piaţa Constituţiei - Izvor.

vineri, 14 mai 2010

Sanctionarea lui Jean Marie le Pen pentru discurs rasist a fost corecta - decizie de admisibilitate a CEDO

Saptamana aceasta CEDO a publicat decizia de admisibilitate in cazul Le Pen c. Frantei , o decizie foarte interesanta ca modalitate de abordare echilibrata a libertatii de exprimare in contextul discursurilor cu caracter rasist (politicianul francez facuse afirmati cu caracter discriminator la adresa comunitatii musulmane din Franta in 2005). Iata elementele cauzei:
În fapt

În 2005, preşedintele partidului francez Frontul Naţional, Jean-Marie Le Pen a fost amendat cu 10.000 EURO pentru “incitare la discriminare, ură şi violenţă împotriva unui grup de persoane”( musulmani) dupa ce, in cadrul unui interviu publicat în ziarul Le Monde, a afirmat că “în ziua în care în Fraţa nu vor mai fi 5 milioane de musulmani ci 25 de milioane, ei o să fie la conducere”.
Curtea de Apel din Paris a mai aplicat politicianului o amendă , tot de 10.000 EURO, în 2008, după ce acesta, intrebat in legatura cu prima amenda, a comentat : “Când spun oamenilor că atunci când vom avea în Franţa 25 de milioane de musulmani, va trebuie să avem grijă de noi, deseori oameni îmi spun: «Dar Domnule Le Pen, deja acesta este situaţia în prezent» - şi oamenii au dreptate”. Instanta a considerat că aceste comentarii sugerează că securitatea francezilor depinde de respingerea comunităţii musulmane. Curtea a reţinut că libertatea de exprimare a reclamantului nu poate fi considerată o justificare pentru afirmaţii care incită la violenţă şi ură. În 2009, Curtea de Casaţie a respins apelul reclamantului.

În drept

CEDO a constatat că autorităţile franceze au comis o ingerinţă în dreptul reclamantului la liberă exprimare, în forma unei condamnări penale. Această ingerinţă a fost prevăzută de lege, a urmărit un scop legitim, anume, protecţia reputaţiei şi drepturilor altora.

Curtea a reiterat importanţa de care se bucură dreptul la liberă exprimare în contextul dezbaterilor politice într-o societate democratică şi că acest drept nu se referă doar la informaţii sau idei care sunt receptate în mod pozitiv de către public, dar şi la acele informaţii care sunt ofensive, sochează sau deranjează. De asemenea, oricine se implică într-o dezbatere de interes public, poate recurge la exagerări sau chiar la provocări, cu condiţia să respecte drepturile şi reputaţia altora.

Afirmaţiile reclamantului au fost făcute în contextul unei dezbateri generale asupra integrării migranţilor, in special a celor musulmani. Data fiind amploarea temelor în discuţie, care în anumite condiţii pot genera conflicte, este necesar ca statul să aibă o marjă de apreciere considerabilă în aprecierea necesităţii ingerinţei în dreptul la liberă exprimare.

În cazul reclamantului, comentariile acestuia, în mod sigur au prezentat comunitatea musulmană într-o lumina deranjantă care ar fi putut să genereze sentimente de respingere şi ostilitate. El i-a instigat pe francezi împotriva unei comunităţi a cărei convingere religioasă a fost explicit menţionată şi a cărei creştere rapidă a fost prezentată ca fiind deja o ameninţare latentă la adresa demnităţii şi securităţii poporului francez.

CEDO a considerat că motivele oferite de instanţele naţionale pentru condamnarea reclamantului au fost relevante şi suficiente si ca amenda impusă nu poate fi considerată disproporţionată. Curtea a ajuns la concluzia că ingerinţa în dreptul la liberă exprimare a reclamantului a fost necesară într-o societate democratică, cererea sa fiind astfel respinsă.

vineri, 30 aprilie 2010

Cum ar fi putut fi gestionat "incidentul tiganca imputita"

In oglinda si totusi in mod paradoxal, total diferit, via Al Jazeera iata cum Gordon Brown, aflat in o situatie similara cu cea a presedintelui Traian Basescu a gestionat un eveniment inrudit cu "tiganca imputita." Oferirea de scuze atunci cand printr-un gest sau o formulare nefericita a fost atinsa demnitatea unei personae, tine nu de o cultura politica pe care noi nu o avem ci de bun simt. Chiar si atunci cand crezi ca ai dreptate.

Amnesty International a lansat o campanie de strangere de semnaturi in favoarea noii Directive anti-discriminare

Amnesty International a lansat azi o campanie de semnaturi in favoarea proiectului de directiva lansat in iulie 2008 care promoveaza principiul egalitatii de tratament si in afara relatiilor de munca, completand astfel Directivele 43 si 78. Proiectul, care propune interzicerea discriminarii pe criteriile religie sau credinta, dizabilitate, varsta si orientare sexuala in domeniile securitatii sociale, educatiei sau locuirii completeaza cele doua directive deja in vigoare si raspunde standardelor deja impuse prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, in baza Art. 19 al Tratatului de la Lisabona.

Mai multe informatii despre proiectul de directiva sunt disponibile pe http://www.amnesty-actie.nl/eupetition/. Tot acolo petitia poate fi si semnata.

duminică, 18 aprilie 2010

O petitie pe care eu nu am cum sa nu o semnez


Speranta pacientilor seropozitivi moare cu fiecare clipa


Inca o zi pierduta la poarta spitalului. De o luna de zile Marcel, vine zi de zi sa vada daca azi va primi tratamentul antiretroviral. Nici azi nu sunt medicamente. Cu fiecare zi ce trece fara sa-si ia medicamentele sansele lui de a avea o viata normala dispar. Din cei 20 de ani, 19 i-a trait cu HIV. Nici nu mai stie cand a aflat ce are. Stie doar ca din 1996, cand a inceput sa ia tratament anti-HIV, a inceput sa spere ca va duce o viata relativ sanatoasa. Speranta care nu i-a disparut nici cand a schimbat mai multe scheme de tratament, ajungand acum sa ia un tratament de salvare, ultimul valabil pentru el.

Dar de o luna de zile spitalul de la el din oras nu ii mai poate oferi tratamentul care il mentinea in viata. Si-a vazut ultima speranta naruita. O perioada atat de lunga fara tratament pentru un pacient ca el este fatala. Virusul este destept, invata cum actioneaza tratamentul si il pacaleste, acesta nu isi mai face efectul si trebuie schimbat. In cazul lui Marcel un mai exista medicamente cu care sa fie inlocuit. Este pur si simplu condamnat la moarte.

El si inca alti mii de pacienti seropozitivi din Romania. Cu totii fac aproape zilnic drumuri la spitalele de care apartin pentru a-si primii tratamentul. Situatia este grava peste tot. In unele orase de o luna, in alte de doua saptamani. Important este ca nu se stie cand se va reglementa.

Cu totii stiu ca Romania trece printr-o situatie de criza. Cu totii stiu ca nu sunt singurii pacienti cronici care sunt pusi pe liste de asteptare din lipsa de fonduri. Insa nu pot sa accepte ca nu se face nimic pentru ei. Romania are sansa sa renegocieze pretul medicamentelor antiretrovirale, facand astfel posibil asigurarea tratamentului cu fonduri mai putine.

Pacientii seropozitivi au nevoie de sprijinul tuturor pentru a convinge autoritatile sa faca demersurile necesare pentru a se relua tratamentul lor. Cat mai repede si cat mai ieftin pentru stat.

Dincolo de protestul oficial facut de mai multe organizatii din domeniu (vedeti documentul atasat) avem nevoie si de semnaturile voastre pentru a convinge autoritatiile sa puna pe lista de urgenta rezolvarea acestei probleme. Aratati-le ca va pasa de semenii vostri care de ani de zile se lupta cu un virus inarmati doar de speranta. Speranta care acum le este luata.


In numele pacientilor seropozitivi


Asociatia SENS POZITIV si ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA

Semneaza si tu: http://www.petitieonline.ro/petitie/speranta_pacientilor_seropozitivi_moare_cu_fiecare_clipa-p04795056.html

Va rugam trimite-ti si altor persoane petitia pentru a fi semnata.

Va multumim,

vineri, 9 aprilie 2010

OSCE lansează un concurs de fotografie pe tematica nediscriminării

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa a lansat un concur de fotografie pe tema toleranţei şi a nediscriminării. Termenul de trimitere a fotografiilor este 10 mai iar detalii legate de condiţii sunt disponibile aici.
Baftă.

joi, 8 aprilie 2010

8 Aprilie: Ziua Internaţională a Romilor

Te aven saste, baxtale, zorale!

Inainte de a vă da ochii peste cap saturaţi de problema romilor, vă rog să vă daţi răspunsul la două întrebări:

1. câţi romi cunoaşteţi cu adevărat şi câţi vă sunt prieteni?
2. ce aţi făcut pentru "romii răi", ca să folosesc şi eu stereotipul şi sa utilizez dihotomia "criminal vs.inteligent" utilizată de un (încă) ministru de externe?

In oraş se întâmplă şi lucruri interesante: la Clubul Ţăranului are loc primul concert din 2010 al trupei Kali Band. Kali Band, şase instrumentişti crescuţi de mici în acordurile lăutarilor, după ce au rătăcit o vreme pe drumul manelelor, şi-au găsit vocaţia în muzica cu adevărat romani, de aici şi de pretutindeni din lume.
In parcul Cismigiu, in perioada 08 - 10 aprilie, este organizat de Centrul National de Cultura a Romilor - Romano Kher, institutie subordonata Ministerului Culturii si Patrimoniului National, impreuna cu partenerii sai, Centrul Rromilor "Amare Rromentza" si Alianta Civica
a Romilor din Romania un adevărat eveniment .Conform organizatorilor, taraful "Grigoras
Dinicu" va sustine doua concerte de muzica lautareasca autentica, iar formatia "Kali Band" va delecta publicul cu o muzica gipsy balkan inspirata din cultura traditionala roma, cu influente reggae si ska.Cele trei seri ale evenimentului cuprind, de asemenea, proiectii de filme artistice si documentare cu tematica roma si realizate de artisti romi, precum si proiectie de arta fotografica insotita de auditii muzicale.De asemenea, mestesugari din toata tara isi vor expune standurile cu obiecte create de mana lor printr-un mestesug mostenit din tata-n fiu.

miercuri, 7 aprilie 2010

Cursul Presa si Discriminarea -CJI cauta tineri romi curiosi

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cauta liceeni curiosi sa afle care este legatura dintre presa si discriminare, dintre presa si interesul public, cum poate discursul instigator din mass-media sa afecteze minoritatile si cum pot fi folosite noile tehnologii in mod responsabil si eficient.

Cursul Presa si discriminarea are ca public tinta 20 de tineri din Bucuresti, dintre care 10 de etnie roma. Pe baza rezultatelor obtinute (activitatea la cursuri, calitatea temelor realizate), sapte elevi vor fi selectati pentru a participa la o scoala de vara de o
saptamina, ce se va desfasura la Bucuresti in luna august 2010. Pentru inscriere, elevii sunt rugati sa descrie in maximum 500 de cuvinte o persoana care reprezintă propriul model de viata, indicand cel putin trei motive pentru care si l-au ales. Pe langa acest text,
dosarul de inscriere va cuprinde si un curriculum vitae. Cele două documente vor fi editate in Word sau o alta aplicatie compatibilă si vor fi trimise prin e-mail (mihaela@cji.ro) sau fax 021 311 1378, pana la data de 12 aprilie a.c. Persoana de contact: Mihaela Danga, coordonator de program (tel: 021 311 1375)

Cursurile se vor desfasura la sediul CJI, din Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, et. 1, (intre Piata Kogalniceanu si Bd. Schitu Magureanu), dupa cum urmeaza:

17-18 aprilie - Jurnalism si interes public.
Traineri: Ioana Avadani, CJI, Costel Trofin, Universitatea Babes
Bolyai, Cluj
24 - 25 aprilie - Rasismul in presa - Traineri: Marian Chiriac,www.divers.ro, George Lacatus, Romania libera
29 - 30 mai - Noile tehnologii de media - George Hari Popescu, Universitatea
din Bucuresti, Cristian Curus, Romania libera

Programe similare vor mai avea loc in Craiova si Sibiu.

duminică, 21 martie 2010

21 Martie - Ziua Internationala pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala

E 21 martie. Nu o sa dau o declaratie, au dat-o Agentia Drepturilor Fundamentale, ECRI si ODHIR inaintea mea si e buna. O sa aloc insa 5 minute pentru a compara concluziile Raportului Departamentului de Stat al Statelor Unite pe ultimii doi ani la capitolul discriminare. Concluzia: nici macar de stagnare nu poate fi vorba.

Apoi, pentru inca 5 minute, o sa compar discursul public in Moldova si in Romania: pare ca podul de flori poate fi inlocuit de un pod al rasismului biologic, boala grava care ar trebui sa tina mai degraba de istoria filosofiei (Gobineau si Rosenberg) decat de anul de gratie 2010. Kapuscinski are dreptate (si de data asta): 'xenofobia este o boala a oamenilor care sunt speriati si sufera de un complex de inferioritate, speriati fiind de cultura CELUILALT.'

Prefer sa inchei celebrand, in fond libertatea provoaca diversitate si diversitatea mentine libertatea. (Lord Acton, 1907)

miercuri, 10 martie 2010

17-22 martie: festivalul de film One World

Din păcate, se întâmplă ca şi anul ăsta să nu pot merge fiindcă nu sunt în Bucureşti dar mergeţi, e aşa de anormal să începem să avem şi tradiţii frumoase şi inteligente! MERITĂ!
Intre 17-22 martie 2010 esti asteptat la Festivalul de film documentar
dedicat drepturilor omului, One World Romania, organizat de asociatia One
World Romania si Centrul Ceh in Bucuresti. Festivalul sprijinit de British
Council va aduce in jur de 35 de documentare noi si premiate, in 4
cinematografe: Cinema Eforie, Cinema Union, Cinema Elvira Popescu si Noul
Cinematoraf al Regizorului Roman (proiect cultural al Muzeului Taranului
Roman).
Festivalul isi propune astfel sa ajute la crearea unei comunitati active,
ce isi doreste sa cunoasca si sa se implice in problemele cu care se
confrunta ceilalti.

Evenimentul de deschidere va avea loc la Ateneul Roman, pe 17 martie,
incepand cu ora 19:00.

Mai multe detalii:
http://www.oneworld.ro/

O noua generaţie de bursieri medicinişti romi sunt invitaţi să aplice

Un program AL OSI şi REF, implementat în România de AMP, Sastipen şi Asociaţia Medicilor Rezidenţi, de care eu sunt mândră pentru că ajută studenţi medicinişti romi să îşi urmeze chemarea spre excelenţă.

O noua runda a programului de burse de studiu pentru romi in domeniul medical lansat in Romania

BUCURESTI - Institutul pentru o Societate Deschisa (OSI) impreuna cu Fondul de Educatie pentru Romi (REF) anunta cel de-al treilea an al programului de burse destinate studentilor de etnie roma in domeniul Medicinei si Farmaciei in Romania.

Programul "Burse de studiu in domeniul medical pentru romi. Leadership in sanatate: o generatie de profesionisti in domeniul sanatatii" se desfasoara sub auspiciile Decadei de Incluziune a Romilor 2005-2015 si reprezinta o initiativa fara precedent in Europa Centrala si de Est.

Fondurile programului de burse sunt asigurate de Institutul pentru o Societate Deschisa si Fondul de Educatie pentru Romi si vor sustine studenti de etnie roma care studiaza sau au intentia de a studia Medicina in Romania.

Fondul de Educatie pentru Romi va oferi burse studentilor de etnie roma care urmeaza cursurile facultatilor de Medicina, Farmacie, Stomatologie sau ale colegiilor de asistenti medicali si moase, precum si medicilor rezidenti, daca respectivele institutii sunt acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania. Selectarea studentilor pentru obtinerea de burse se va face pe baza meritelor academice, a motivatiei lor profesionale si a potentialului de leadership.

Initiativa se bucura de sprijinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, al Ministerului Sanatatii si al Agentiei Nationale pentru Romi.

Formularele de aplicatie pentru obtinerea burselor pot fi gasite online, la www.burseromi. ro sau http://ref.rmusp. org . Dosarele cu documentatia completa pot fi trimise pana la data limita: 30 mai 2010, pe adresaCentrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, 400305, Romania, in atentia domnului Robert Matei (Coordonator National Programe de Burse).

Beneficiarii burselor vor fi eligibili pentru finantare suplimentara in scopul studierii unei limbi straine sau pentru participarea la conferinte profesionale. De asemenea, bursierii vor fi sustinuti intr-un program de mentorat, in cadrul unui proiect derulat in cooperare cu Asociatia Medicilor Rezidenti din Romania, pentru indeplinirea scopurilor lor academice si profesionale.

Toti semifinalistii impreuna cu mentorii selectati vor participa la un program de pregatire in advocacy in scopul dezvoltarii capacitatii lor personale si de advocacy, astfel incat sa poata promova in mod eficient dreptul persoanelor de etnie roma la servicii medicale. Astfel, Sastipen - Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate va organiza in vara lui 2010 o tabara de advocacy ca parte a programului de pregatire.

In 2008, primul an de implementare a acestui program, 35 de medici rezidenti si studenti romi ai facultatilor si colegiilor de Medicina si elevi ai unor scoli profesionale medicale din Romania au primit burse de studii.
In 2009, al doilea an de implementare, 63 de medici rezidenti si studenti romi ai facultatilor si colegiilor de Medicina si elevi ai unor scoli profesionale medicale din Romania au primit burse de studii.
In 2009 programul a fost implementat pentru pentru prima data si in Bulgaria, unde 23 de medici rezidenti si studenti romi ai facultatilor si colegiilor de Medicina au primit burse de studii.

Mai multe informatii despre programul de burse pot fi gasite la: www.romaeducationfu nd.org si http://www.soros. org/initiatives/ health/focus/ roma sau prin contactarea d-lui Robert Matei la adresele matei.robert@ romacenter. ro si rmatei@romacenter. ro , telefon + 40 264 420 474.

Contact pentru presa: ActiveWatch - Agentia de Monitorizare a Presei
Andreea Chelaru, andreea@mma. ro , tel: 0727.735.903

joi, 4 martie 2010

CNA atentioneaza Radio Guerilla pentru rasisme

Din Comunicatul de presa al CNA:
Membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au decis, joi, să trimită o scrisoare de atenţionare postului Radio Guerilla, pentru o emisiune ce riscă 'posibile interpretări privind discriminarea'.
'Emisiunea şi-a propus să vorbească despre degradările de limbaj şi comportament în societate, care, însă, au fost asociate cu o aşa-zisă ţiganizare, ceea ce riscă posibile interpretări privind discriminarea şi rasismul', a declarat preşedintele CNA, Răsvan Popescu.
Potrivit acestuia, CNA atenţionează postul tocmai pentru ca, pe viitor, atunci când organizează o asemenea dezbatere, să evite unele accente care să permită asemenea interpretări.
Vicepreşedintele CNA, Ioan Onisei, este de părere că moderatorul, ce trebuie să dea dovadă de imparţialitate, 'este tezist'.
'Nu cred că el (Liviu Mihaiu n.r.) a urmărit în mod expres o chestiune de tip rasial. Chestiunea este nu cumva să se inducă aceste posibile interpretări', a afirmat Mihai Mălaimare, membru CNA.
Membrii CNA au analizat acest caz după ce au primit două reclamaţii.
Potrivit uneia dintre plângeri, 'Asta la revista presei, nene!', difuzată pe 2 şi 3 februarie, 'a încurajat rasismul, xenofobia, intoleranţa şi atitudinea discriminatorie împotriva romilor. Moderatorul a exprimat şi prezentat opinii rasiste'.
'Cele două emisiuni moderate şi realizate de Liviu Mihaiu au ca subiect 'Ţiganizarea României', aşa cum arată şi titlul ales. Deşi Liviu Mihaiu a precizat, în mai multe rânduri, pe parcursul celor două emisiuni, că nu are în vedere discriminarea ţiganilor şi nici nu face referire la ţigani, că discuţiile purtate cu persoanele care au intervenit telefonic în emisiune au fost purtate în jurul dezrobirii romilor, a 'mahalalelor locuite de ţigani', a limbajului împrumutat de la majoritari de la 'ţigani', iar dezbaterile au avut ca punct de plecare comparaţia dintre 'noi', reprezentând populaţia majoritară şi 'ei', reprezentând minoritatea romă', se arată în a doua reclamaţie.
Conform acesteia, Liviu Mihaiu a utilizat în mod peiorativ termenul de 'ţigani' pentru a desemna o minoritate etnică, care, potrivit opiniilor sale, 'reprezintă sursa deformării modului de viaţă, comportamentului şi limbii vorbite de către populaţia majoritară din România'.
În altă ordine de idei, Răsvan Popescu a spus că membri ai CNA şi reprezentanţi ai Asociaţiei Române pentru Măsurarea Audienţelor au, joi, 'o întâlnire prealabilă declanşării procedurii de licitaţie pentru stabilirea măsurătorului unic de audienţă tv'

miercuri, 3 martie 2010

Burse Rosalynn Carter pentru jurnalism pe probleme de sanatate mintala

Doi jurnalisti romani vor beneficia de aceste burse, care le vor
permite ca, timp de un an, sa realizeze un proiect mediatic cu scopul de
a explora si a aduce in atentia publicului aspecte legate de sanatatea
mintala sau de bolile mintale. Bursele pentru jurnalisti sunt parte a
efortului international lansat de Programul de Sanatate Mintala al
Centrului Carter pentru a reduce stigmatizarea si discriminarea
persoanelor care sufera de boli mintale, precum si pentru eliminarea
informatiei incorecte sau bazate pe stereotipuri.
Cei doi bursieri vor fi selectionati in baza unui concurs de proiecte
de catre un consiliu consultativ format din jurnalisti si specialisti in
domeniul sanatatii mintale. Bursele presupun participarea la doua
reuniuni ale bursierilor Rosalynn Carter (la inceputul si la sfarsitul
proiectului), asistenta tehnica din partea Centrului Carter si a CJI pe
parcursul realizarii proiectului si acces la resursele specifice
(inclusiv experti) ale celor doua organizatii. In plus, fiecare bursier
va primi un sprjin financiar in valoare de 2500 EURO pentru elaborarea
proiectului selectat.

Bursele sunt accesibile tuturor jurnalistilor, indiferent de tipul de
media pentru care lucreaza (presa scrisa, radio, TV, online), inclusiv
jurnalistilor freelance. Proiectele pot include serii de articole,
investigatii, reportaje, elaborarea unor filme documentare, scrierea
unor carti sau orice alta forma de produs editorial.

Candidatii trebuie sa demonstreze interes in domeniul sanatatii
mintale, solide abilitati jurnalistice si o buna cunoastere a limbii
engleze. Proiectele trebuie sa raspunda unor probleme bine definitie si
individualizate, sa descrie metodologia si instrumentele necesare
realizarii activitatilor propuse si sa detalieze modul in care vor
contribui la reducerea discriminarii si stigmatizarii persoanelor
suferind de afectiuni mintale.

Dosarele de inscriere trebuie sa contina:
- curriculum vitae (in limba engleza)
- o scrisoare de intentie (in limba engleza)
- o descriere detaliata a proiectului propus (formularul este
disponibil la http://www.cji.ro/articol.php?article=941)
- un rezumat al proiectului (obiective, activitati, mijloace, efectul
anti-stigma) (in limba engleza)
- un portofoliu de articole reprezentative ale candidatului (care pot
fi sau nu pe tema sanatatii mintale) (in limba romana)

Castigatorii vor fi anuntati in data de 9 iulie 2010, prin intermediul
web-siteului Centrului Carter (www.cartercenter.org (
http://www.cartercenter.org/ )). Ei trebuie sa fie disponibili pentru
deplasarea la Atlanta, in zilele de 13 - 15 septembrie 2010, pentru a
participa la reuniunea anuala a bursierilor. Decizia finala privind
selectarea candidatilor revine Centrului Carter si nu poate fi
contestata.

Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 19 aprilie 2010,
orele 17:00. Candidatii care vor trece de prima faza a selectiei vor
sustine un interviu telefonic in limba engleza.

Dosarele de inscriere se depun la sediul Centrului pentru Jurnalism
Independent, Bdul. Regina Elisabeta nr. 32, etaj 1, sector 5, Bucuresti
sau prin e-mail, la bursecarter@cji.ro

Persoana de contact: Carmen Macavei, asistent executiv, tel: 021 311
1375, camen@cji.ro

Bursele Rosalynn Carter pentru Jurnalism pe probleme de sanatate
mintala 2010-2011 reprezinta a patra editie a programului pentru
Romania.

• Bursierii editiei 2007-2008 au fost Alexandru Ulmanu (jurnalist,
cadru universitar la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a
Universitatii din Bucuresti) si Paul Radu (jurnalist, Centrul Roman
pentru Jurnalism de Investigatie).
• Bursierii editiei 2008-2009 au fost Emilia Chiscop (jurnalist, Ziarul
de Iasi) si Vlad Mixich (jurnalist, corespondent Deutsche Welle &
Hotnews).
• Bursierii editiei 2009-2010 au fost Georgiana Ilie (jurnalist
freelance) si Rãzvan Vintilescu (jurnalist freelance).

joi, 25 februarie 2010

Ziua de azi: România şi rasismele ei şi Europa şi valorile ei

In timp ce în România triumfă apologia rasismului şi sărăcia intelectuală îi mută pe unii (zic ei reprezentativi) să evadeze din dialog şi să treacă la atac la...societatea civilă, două ştiri din regiune îmi arată că, o dată în plus, cazul românesc este unul mai special şi nu, ce urmează nu este o glumă, numai că se întâmplă în o altă ţară.

In Cehia, Curtea Supremă a decis, la solicitarea guvernului, dizolvarea Partidului Muncitorilor şi în justificarea sa instanţa menţionează caracterul populist, homofob, şovin şi cu tendinţe rasiste al partidului, faptul că în publicitatea electorală (refuzată de la difuzare de canalele publice), Partidul a făcut judecăţi de valoare în legătură cu întreaga comunitate de ţigani (termen folosit de Partidul Muncitorilor). Curtea a considerat că prin discursul său partidul atacă chiar fundamentele sistemului democratic.

Ca reminder: în 2004 Curtea Supremă din Belgia a menţinut decizia de condamnare partidului extremist Vlams Bloc (“Flemish Bloc”) datorită multiplelor încălcări ale legislaţiei de interzicere a rasismului, în 2001 guvernul şi parlamentul german au solicitat Curţii Constituţionale interzzicerea NPD (extremă dreaptă), în 2006 Curtea Supremă din Slovacia a decis interzicerea Solidarităţii Slovace care îşi trăgea rădăcinile din moştenirea lui Jozef Tiso (conducătorul ţarii în timpului celui de-al Doilea Război Mondial), în Spania, Curtea Supremă spaniolă a interzis în 2003 Batasuna.

Tot în Europa valorilor europene intră şi Albania care taman a votat o lege inteligentă anti-discriminare. Mai sunt şi victorii. Rare.

miercuri, 24 februarie 2010

Succes al Asociaţiei Umaniste în privinţa portalului E-Romania

Asociaţia Umanistă Română a depus în iulie 2009 la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării o petiţie privind conţinutul discriminatoriu din punct de vedere religios al portalului e-Romania pornind de la faptul că portalul, realizat din fonduri publice şi asumat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Guvernul României, privilegia, la secţiunea e-Culte, biserica majoritară în detrimentul celorlalte culte recunoscute în România.
La audierea care a avut loc la CNCD în 19 ianuarie 2010, AUR a făcut precizarea că dacă în 30 de zile, site-ul va fi schimbat în sensul acordării aceluiaşi statut fiecărui cult recunoscut în România, retragem solicitarea privind amendarea ministerului cu suma de 4000 RON.
Intr-un comunicat de presă, Asociaţia salută azi decizia Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a modifica site-ul e-Romania în sensul celor cerute de Asociaţia Umanistă Română, astfel încât, în acest moment secţiunea e-Culte este alocată tuturor celro 18 culte recunoscute după cum se poate vedea în meniul din stânga aici.

AUR salută şi modificarea Strategiei naționale eRomania 2010-2013 V2 - Ianuarie 2010 www.romania.gov.ro trecându-se de la acordarea unui statut privilegiat bisericii majoritare la un tratament egal, firesc şi conform legii, pentru toate cele 18 culte recunoscute în România după cum se poate vedea mai jos:

"IV 8. Domeniul e-Culte
Acest domeniu vizează, în principal, următoarele obiective:
Obiectivul 1 Realizarea de instrumente rapide, eficiente, moderne şi atractive (prin prezentare şi interactivitate) pentru publicul românesc şi străin ca suport în:
- Cunoaşterea Istoriei cultelor în România;
- Cunoaşterea Cadrului legislativ, a Statutului diverselor culte;
- accesarea directă a informaţiei geografice, religioase, culturale, educative, turistice şi sociale despre lăcaşurile de cult din România şi străinătate;

Obiectivul 2 Asigurarea prezenţei pe Internet a cunoştinţelor şi informaţiilor privind cultele din România, istoria, prezentul şi implicarea acestora în îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţeanului, prin ridicarea moralului şi a nivelului de cunoaştere.
Principalele beneficii pentru cetăţean şi administraţie sunt:
• Informarea cetăţeanului cu privire la cultele religioase;
• Informarea cetăţeanului în ce priveşte organizarea diverselor culte;
• Cunoaşterea posibilităţilor de acces direct sau virtual la lăcaşurile de cult;
• Cunoaşterea posibilităţilor de formare a tineretului prin accesarea directă a aspectelor culturale, turistice şi religioase ale bisericilor şi mănăstirilor;
• Realizarea unui punct de acces la informaţii publice pentru găsirea unui sprijin moral, social, cultural, turistic, educativ oferit de cultele religioase tuturor celor din ţară sau străinătate;
• Dezvoltarea unui sistem de turism ecumenic."

duminică, 21 februarie 2010

Reflectarea "incidentului Baconshi" în presă

Un editorial al lui Mircea Marian în Evenimentul Zilei.

Dacă folosim incidentul de faţă pentru a încerca o analiză de ansamblu, ce este cu adevărat trist este că, trecând peste rasismul intelectual manifestat de diverşii oficiali în ultimii trei ani şi sancţionat sau nu de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, nu am ajuns încă să vorbim despre rasismul instituţional, despre absenţa unor politici publice coerente care să includă în mod obligatoriu elemente de managementul diversităţii, de încorporare a principiilor fundamentale în drepturile omului în domeniile cheie: sănătate, locuire, muncă, protecţie socială, managementul migraţiei, chiar şi educaţie (deşi aici o mână de oameni vizionari din MEC au încercat primi paşi în acest sens).

marți, 16 februarie 2010

Si raspunsul diplomatic al MAE

Comunicat din Data: 16.02.2010

Ministrul Afacerilor Externe şi MAE resping ferm orice interpretare într-o notă rasistă sau etnicistă a formulei utilizate de şeful diplomaţiei române în declaraţia de presă din 11 februarie 2010.

Ministrul Baconschi a avut în vedere existenţa unei anumite rate de infracţionalitate, considerată ca fiind „naturală”, în interiorul oricărei comunităţi, dar formula utilizată nu a transmis în mod adecvat mesajul dorit de ministru. Nu există în comunităţile de români din străinătate o rată de infracţionalitate mai ridicată decât cea care se regăseşte în interiorul altor comunităţi de imigranţi.

Din punctul de vedere al MAE şi al ministrului Baconschi, infracţionalitatea este o chestiune ce ţine de comportamentul individual şi nu de etnie.

De altfel, formula a fost deja îndepărtată din declaraţia postată pe site-ul MAE.

Acţiunile Ministerului Afacerilor Externe s-au îndreptat întotdeauna spre cooperare strânsă cu membrii reprezentanţi ai etniei roma şi spre promovarea la nivel european a unei abordări pe problematica romilor. Nominalizarea unui consilier al ministrului pentru problematica roma şi sprijinirea şi promovarea constantă a tuturor iniţiativelor legate de acest subiect la nivel internaţional sunt dovezi în acest sens.

Concluzia zilei de azi: se poate.

Discurs diplomatic cu conţinut rasist

Organizaţiile din Coalitia Anti-discriminare protestează faţă de declaraţiile rasiste ale Ministrului român al Afacerilor Externe, Teodor Baconschi cu ocazia întrevederii cu Secretarul de Stat francez pentru Afaceri Europene, Pierre Lellouche din 11.02.2010, şi faţă de conţinutul comunicatului de presă al Guvernului României din 11.02.2010 ce e presupus a relata asupra discuţiilor din cadrul întrevederii dintre premierul Emil Boc şi Secretarul de Stat francez Pierre Lellouche.
Vorbind despre comunitatea română din Franţa, Ministrul Baconschi afirma, conform declaraţiei de presă de pe site-ul MAE „Avem nişte probleme fiziologice, naturale, de infracţionalitate în sânul unora dintre comunităţile româneşti, în special în rândul comunităţilor cetăţenilor români de etnie roma.” Ministrul asociază în mod direct infracţionalitatea cu etnia. Mai mult decât atât, într-o manieră de maximă gravitate, dă o explicaţie biologică asocierii în infracţionalitate, explicaţie caracteristică Germaniei naziste în motivarea Holocaustului.
Dl Baconschi nu este la curent cu faptul că asocierea infracţionalităţii cu etnia, acel „racial profiling” nu este nici în spiritul nici în litera legii europene a secolului XXI pe care o invocă, dimpotrivă.
Asocierea etniei cu infracţionalitatea lezează dreptul romilor la demnitate şi încalcă legislaţia românescă, europeană şi internaţională de drepturile omului. Mai mult decât atât, declaraţiile nu vin în premieră, asocierea infracţionalităţii cu etnia, întâmplându-se şi în cazul premierului Călin Popescu-Tăriceanu, sancţionate la momentul respectiv de către societatea civilă.
Acelaşi tip de discurs apare şi în comunicatul de presă al Guvernului României în urma întrevederii dintre premierul Boc şi Secretarul de Stat Lellouche: <> (s.n.).
Prin conţinutul său, şi comunicatul de presă emis de Guvernul României face trimitere explicită şi deliberată la existenţa unei legături directe între un grup etnic şi infracţionalitate.

Din cauza gravităţii afirmaţiilor Ministrului de Externe Baconschi, solicităm demisia de onoare a acestuia, sau demiterea sa. Considerăm că menţinerea D-lui Baconschi în fruntea Ministerului de Externe român, în urma afirmaţiilor făcute, lezează demnitatea cetăţenilor români şi că este inadmisibil ca purtătorul de imagine al României în plan extern să dea dovadă de rasism instituţionalizat cu explicaţii ştiinţifice tipice Evului Mediu. Solicităm, de asemenea, Guvernului României şi Ambasadei Republicii Franceze în România să-şi clarifice public poziţiile referitoare la asocierea etnicităţii rome cu infracţionalitatea.
Organizaţiile semnatare au trimis şi o scrisoare de protest (ataşată) instituţiilor vizate şi vor iniţia o petiţie împotriva D-lui Baconschi în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

vineri, 12 februarie 2010

9-10 martie "Importanţa deschiderii pieţei de muncă libere pentru persoanele cu dizabilităţi".

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Persoanele cu dizabilităţi au dreptul şi nevoie de acces la servicii de suport pentru a creşte oportunităţile lor de angajare.

Fundaţia Alpha Transilvană vă invită să participaţi la o conferinţă internaţională initulată "Importanţa deschiderii pieţei de muncă libere pentru persoanele cu dizabilităţi".

Conferinţa este organizată la Tîrgu-Mureş în perioada 9-10 martie 2010 în cadrul proiectului "PASS IT ON! – de la sensibilzare până la piaţa liberă de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi prin formare profesională şi strategii continue" cu sprijinul Direcţiei Generale de Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene, proiect derulat în parteneriat cu 8 ţări: Belgia, Olanda, Austria, Malta Republica Cehă, Bulgaria, Ungaria şi România. Menţionăm în special partenerul de la Universitatea Fontys din Olanda, dr. Ronald Haccou, Senior manager al Departamentului „Secondary Vocational Education”.

Evenimentul se adresează în primul rând managerilor de resurse umane şi administratori ai potenţialilor angajatori şi unităţilor protejate, cât şi reprezentanţilor organizaţiilor care intermediază angajarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii.

Evenimentul doreşte să vină în sprijinul potenţialilor angajatori ai persoanelor cu dizabilităţi prin a oferi informaţii despre metode de lucru prin care pot angaja acele persoane cu dizabilităţi care pot să se integreze cel mai eficient procesului de lucru din cadrul firmei respective, cât şi metode de sprijin eficiente prin care pot veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi angajate.

În acest sens la conferinţă se vor prezenta de către parteneri şi analiza materialele de training elaborate şi testate în două proiecte Leonardo da Vinci: Conversion, Atlas şi două proiecte Socrates-Grudtvig: Model de Educaţie Inclusivă şi Mo.bi.le şi se vor trage concluzii despre cum aceste materiale şi exeperienţe pot să fie adaptate profilului şi nevoilor sectorului la nivel naţional.

Cazarea în camere duble (în limita a 30 de participanţi), prânzul în datele de 9 şi 10 martie, participare la recepţie în seara de 9 martie, respectiv pauzele de cafea pe parcursul lucrărilor sunt asigurate de către organizatori. Organizarea transportului la şi de la locul desfăşurării evenimentului, respectiv cheltuielile aferente vor fi suportate de către participanţi.

Pentru a putea organiza în condiţii cât mai bune evenimentul am fi recunoscători dacă aţi completa fişa de înscriere și programul conferinței sunt disponibile la office@disabnet.ro . Informaţii suplimentare 0722-318605. Termen limită pentru aplicații 28 februarie.

sâmbătă, 6 februarie 2010

Pregătiri pentru Raportul OSCE pe 2009 referitor la crimele urii

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) publică anual un Raport referitor la crimele urii - incidente şi răspunsuri ca parte a mandatului său referitoare la Dimensiunea Umană. In cadrul Dimensiunii Umane, OSCE monitorizează anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului şi ale minorităţilor care sunt considerate ca având potenţial de a constitui surse pentru conflicte sau insecuritate în zona OSCE.

Raportul pe 2008 de exemplu menţionează cazuri de intimidare, ameninţări, vandalism, hărţuiri, incendieri sau agresiuni şi subliniază că absenţa datelor statistice credibile face imposibilă realizarea unui tablou complet.

Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului pregăteşte acum Raportul pentru 2009 şi colectează date în legătură cu crimele urii şi răspunsurile guvernamentale şi neguvernamentale pentru combaterea acestor infracţiuni. Raportul va fi lansat pe 16 noiembrie - Ziua Internaţioanală a Toleranţei. Organizaţiile şi instituţiile interesate pot trimite informaţii şi studii şi rapoarte la ODHIR. Documentele trebuie trimise înainte de 19 martie 2009 la adresa: tndinfo@odihr.pl cu subiectul: "HCR 2009 _ NUMELE ONG".

vineri, 5 februarie 2010

“Tratati precum gunoaiele”: Coalitia Antidiscriminare se alatura semnalelor de alarma ale Amnesty International in ceea ce priveste locuirea romilor

Coaliţia Anti-discriminare susţine semnalul de alarmă transmis de Amnesty International în legătură cu condiţiile de locuire ale romilor

4.02.2010

Organizatiile semnatare, membre ale Coalitiei Antidiscriminare, solicita Guvernului Romaniei, alaturi de Amnesty International, actiuni ferme in vederea stoparii evacuarilor fortate ale romilor si asigurarea respectarii dreptului la o locuinta adecvata, in conformitate cu angajamentele internationale de respectare a drepturilor omului ratificate de Romania, inclusiv prin modificari legislative care sa aduca legislatia romaneasca din domeniu la standardele asumate.

Cazul documentat de Amnesty International, in care 100 de romi din Miercurea Ciuc au fost evacuati si mutati fortat in 2004, langa o statie de epurare la periferia orasului, apare si in raportul comparat al Agentiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene - FRA Conditii de locuire pentru romi si calatori. In cazul Miercurea Ciuc, in lipsa de orice alternativa, romii continua si astazi sa locuiasca langa statia de epurare, in containere, fara acces la utilitati, intr-o zona in care legea interzice locuirea din ratiuni de sanatate publica si unde deja au decedat doi copii mici. Cazul, tipic pentru o practica a ultimilor ani a unor autoritati locale, reprezinta un caz de rasism de mediu. Cu sprijinul Romani CRISS, victimele au formulat plangere penala in fata instantelor de judecata din Romania si, in urma solutionarii nefavorabile, a fost sesizata Curtea Europeana a Drepturilor Omului, cazul fiind pe rol.

Miercurea Ciuc nu este insa un caz singular. Cazurile aduse in instanta de organizatiile Romani CRISS, LIGA PRO EUROPA sau APADOR-CH arata ca evacuari fortate si demolari, uneori in toiul iernii la -15 C, fara respectarea prevederilor legii, se intampla frecvent cand este vorba despre comunitati rome. Mai mult decat atat, comunitatile rome sunt evacuate la marginea oraselor, deseori in apropiere de statia de epurare sau de/pe groapa de gunoi a orasului in incercarea de a segrega comunitatea de romi de restul comunitatii.

Raportul FRA Conditii de locuire pentru romi si calatori pentru Romania inventariaza o serie de tipologii de locuire in saracie extrema ale romilor aratand ca, in ciuda angajamentelor de imbunatatire a situatiei romilor ale Guvernului Romaniei, aceste tipologii s-au pastrat de-a lungul timpului, ba chiar au aparut unele noi datorita practicilor unor autoritati locale de a muta comunitatile de romi in afara oraselor/comunitatilor. Acelasi raport arata ca legislatia in domeniul locuirii din Romania discrimineaza in mod indirect comunitatile de romi, netinand cont de specificitatile comunitatii care, din ratiuni istorice, a avut mai putin acces la proprietate decat comunitatile majoritare, si expunandu-le astfel in mod disproportionat evacuarilor fortate si demolarilor.

Alaturi de recomandarile Amnesty International, Coalitia Antidiscriminare solicita autoritatilor nationale si locale competente ale statului roman o serie de masuri si modificari legislative in materia locuirii si, in mod particular, referitor la situatia locuirii romilor:

• Sa adopte masuri politice si juridice pentru legalizarea asezarilor informale de romi.

• Sa asigure o protectie legala impotriva segregarii etnice si stoparea separarii fizice a comunitatilor de romi de asezarile populatiei majoritare prin orice fel de masuri.

• Sa defineasca si sa includa in lege concepte precum: rasism de mediu, segregare rezidentiala, evacuari fortate, precum si masurile de combatere a acestora etc.

• Sa ratifice Carta Sociala Europeana in intregimea ei, in special articolele 30 – dreptul la protectie impotriva saraciei si excluziunii sociale si 31 – dreptul la locuire, precum si Protocolul Optional la Carta din 1995 ce permite procedura plangerilor colective.


Semnatari din partea Coalitiei Anti-Discriminare:

Active Watch - Agentia de Monitorizare a Presei
Alianta Civica a Romilor din Romania
Asociatia Accept
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA
Centrul de Resurse Juridice
Centrul Euroregional pentru Initiative Publice
Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Institutul pentru Politici Publice
LIGA PRO EUROPA
Romani CRISS

Persoane de contact:
Monica Vasile, Romani CRISS, anamonica[@]romanicriss.org, 0721296029
David Mark, Alianta Civica a Romilor din Romania, david.mark[@]acrr.ro, 0752 07 27 17

joi, 4 februarie 2010

Zoom pe DIVERSITATE

Este SIMPLU - Zoom pe diversitate, salveaza poza si trimite-ne-o!
Asta este tot ce trebuie sa faci ca iti expunem poza/pozele!

Nu stim ce reprezinta DIVERSITATEA pentru tine dar vrem sa AFLAM. Si pentru ca acest lucru sa se intample, asteptam sa ne trimiti cateva dintre pozele tale in care ai reusit sa surprinzi diversitatea iar noi promitem ca le vom expune.

Nu trebuie sa ne trimiti si numele tau, decat daca vrei!

Trimite-ne pozele tale pe e-mail la dorina@accept-mail.ro, pana pe 12 februarie 2010. Le printam si vom anunta, unde si cand le vom expune, pe www.accept-romania.ro la sectiunea EVENIMENTE IN CURS.

Ai trimis?

*Activitatea face parte din proiectul Diversitatea, realitatea din jurul nostru, implementat de Asociatia ACCEPT si finantat de Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune. Aceasta comunicare reflecta numai punctul de vedere al autorilor si Comisia nu este responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.

miercuri, 3 februarie 2010

Pentru Voi si IPP solicita Parlamentului Romaniei sa acorde prioritate legislativa problemelor persoanelor cu dizabilitati

Reiau comunicatul de presă al celor două ONGuri. Aşa cum menţionam şi în postările anterioare şi cum precizează şi acest semnal de alarmă, legislaţia privind persoanele cu dizabilităţi necesită o nouă abordare şi elaborarea unui nou cadru, în conformitate cu recent ratificata Convenţie ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Bucuresti, 2 februarie 2010 ” Avand in vedere preocuparea extrem de scazuta a actualului Parlament, asa cum rezulta din analiza activitatii primelor sesiuni legislative din acest mandat, pentru legiferarea problemelor acute cu care se confrunta persoanele cu dizabilitati din Romania, Fundatia Pentru Voi si Institutul pentru Politici Publice (IPP) cer celor doua Camere sa aseze in lista de prioritati si proiectele legislative care privesc persoanele cu dizabilitati.

Din 7 proiecte vizand in principal modificari ale legii-cadru privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar doua au devenit legi in recent incheiata sesiune legislativa a Parlamentului, ambele promovand masuri exclusiv pasive:

1. Legea nr. 359/2009 care prevede scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia care sunt in folosinta persoanelor cu handicap grav;

2. Legea nr. 360/2009 care prevede introducerea unor scutiri de impozit pe indemnizatiile de natura salariala si pensii pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.

De partea cealalta, Guvernul a avizat negativ 4 dintre cele 7 proiecte legislative depuse in sesiunea trecuta de parlamentari, motivand inoportunitatea si slaba fundamentare a acestora, desi printre initiatori se aflau si reprezentanti ai PDL, semn ca nu exista o comunicare eficienta la nivel politic in materie de prioritati legislative in acest domeniu. Mai mult, Guvernul a adoptat la inceputul acestui an fara consultarea furnizorilor de servicii o hotarare prin care stabileste standarde de cost pentru serviciile sociale fara a tine cont de gradul de dizabilitate, abordare care contravine normelor europene ce prevad dreptul persoanei la servicii sociale flexibile, centrate pe persoana si adaptate la nevoile individuale.

Dat fiind ca a inceput recent o noua sesiune legislativa, facem un apel la Parlament atragand atentia ca cea mai importanta masura legislativa este ratificarea Conventiei ONU pentru persoanele cu dizabilitati, dezbaterea ei fiind constant tergiversata in Parlament. Ratificarea Conventiei va crea cadrul necesar pentru a asigura respectarea drepturilor si incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati. Cele doua organizatii constata ca persoanele cu dizabilitati nu reprezinta o prioritate pentru Parlament, care amana constant discutarea problemelor lor si considera acest fapt cu atat mai grav cu cat acest grup are o reprezentare limitata, aproape inexistenta in randul decidentilor politicilor sociale din Romania

Cele doua organizatii isi reafirma disponibilitatea de dialog cu factorii de decizie si isi pun la dispozitie resursele de cercetare si expertiza pentru un proces legislativ avand la baza cercetari aprofundate si justificari obiective, in fundamentarea unor politici publice autentice in acest domeniu.

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati Elena Iorga, Director de programe IPP la tel: 021 212 3126, e-mail: elena@ipp.ro si Laila Onu, Director executiv Fundatia Pentru Voi la tel: 0256.228.062, e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro

miercuri, 27 ianuarie 2010

27 ianuarie - ziua comemorării Holocaustului

Astăzi, în lume, mai puţin însă la Bucureşti, este comemorată ziua Holocaustului. 27 ianuarie ar trebui să fie un moment de rememorare a trecutului, de asumare a demnităţii umane pentru că asta a însemnat eliberarea Auschwitz-ului. Anti-semitismul, negaţionismul, rasismul sau discriminarea sunt încă, din păcate, realităţi cotidiene iar indiferenţa şi abandonul civic sunt mai îngrijorătoare acum decât în timpul Republicii din Weimar. Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene a publicat un studiu despre educaţia despre Holocaust şi drepturile omului. Concluziile studiului sunt inutile atâta timp cât promisiunea că trecutul nu se va repeta este încălcată zi de zi.

CNA interzice reclama sexistă a celor de la Lays

O veste bună preluată via Hotnews: CNA a interzis, marti, difuzarea spotului publicitar "Fii pe faza - Lay's" pe televiziuni, pana la refacerea acestuia intr-o formula care sa fie in acord cu legea audiovizualului, potrivit unui comunicat al institutiei. Decizia forului vine ca urmare a mai multor sesizari, potrivit carora clipul ar apela la "stereotipuri sexiste la adresa femeilor", promovand, in acelasi timp, frumusetea prin chirurgie plastica.

Cum decizia CNA nu a fost încă postată pe site-ul instituţiei, reiau doar comunicatul de presă:
Decizie de somare cu intrare în legalitate pentru posturile de televiziune care difuzează spotul publicitar „Lay’s”. Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 29 alin. 1, lit. c din Legea Audiovizualului. Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale nu trebuie să prejudicieze demnitatea umană, iar conform alin. 2 lit. a „să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special: a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora”. În spot nu s-au respectat nici prevederile art. 107 şi ale art. 114 alin. 2 din Codul CNA [„Art. 107 - Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte. Art. 114 alin. 2 - „Orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext va fi prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepută de telespectatori.” ”].

Printre reclamanti se numara deputatul PNL Cristina Ancuta Pocora, presedinta Comisei pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati din Parlament, si Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati (ANES).

Daca deputatul PNL reclama faptul ca in reclama la chipsurile Lay's femeia este definita "exclusiv prin atributele sale fizice", ANES atentioneaza asupra faptului ca spotul "infantilizeaza si deresponsabilizeaza barbatii in ceea ce priveste relatiile cu femeile".


"Este unul dintre cele mai urate lucruri pe care le-am vazut", a spus Cristina Trepcea, membru CNA, citata de Mediafax. "Ce stimuleaza la nivelul comportamentului adolescentilor genul asta de comunicare pe mine ma sperie", a adaugat ea.

Potrivit Mediafax, Gabriel Cosoreanu, de la Star Foods, a precizat in sedinta publica a CNA ca reclama se vrea o poveste si nu incalca legislatia audiovizuala:

* "Reclama noastra se vrea a fi o poveste ce vrea sa comunice un mesaj, ce face parte dintr-o campanie (...) Povestea in sine are un rol amuzant, acesta fiind si motivul pentru care s-a mers pe ideea din spot. Subiectul este temerea tinerilor cum ca atentia lor poate fi acaparata de altcineva".

Membrii Consiliului au decis ca spotul incalca normele in vigoare care spun ca:

* "Comunicarile comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa nu provoace nicio dauna morala, fizica sau mentala minorilor si, in special, sa nu instige in mod direct minorii sa cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienta ori a credulitatii acestora".
* "Publicitatea si teleshoppingul trebuie sa serveasca interesul public prin respectarea regulilor informarii si ale unei competitii corecte".
* "Orice informatie sau avertizare difuzata sub forma de videotext va fi prezentata static, lizibil si pe o durata suficienta, astfel incat sa fie clar perceputa de telespectatori".

marți, 26 ianuarie 2010

Scrisoare deschisă către ANPH

In continuarea comentariilor din cadrul postului de ieri referitoare la necesitatea modificării Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru a răspunde obligațiilor asumate prin Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu diyabilități, iată o scrisoare deschisă trimisă de Fundația Pentru Voi și IPP Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap în legătură cu elaboararea unor standarde de cost pentru serviciile sociale în absența consultărilor cu părțile interesate.

Comunicatul Pentru Voi și IPP

Scrisoare deschisa

20 ianuarie 2010. Fundatia "Pentru Voi" si Institutul pentru Politici
Publice, au trimis o scrisoare deschisa ANPH si Ministerului Muncii prin
care isi arata nemultumirea fata de decizia Guvernului Romaniei de a
elabora HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale, fara consultarea partenerilor sociali.

Asa cum e formulata, HG 23/2009 incalca principiile Conventiei ONU
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati si ale Legii 448/2006
privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Aceasta
deoarece, standardele de cost prevazute pentru serviciile sociale in
comunitate: locuinte protejate, centre respiro si centre de zi sunt mult
mai mici decat cele prevazute pentru fostele camine spital devenite
Centre de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica - CRRN. De exemplu
standardul de cost pentru CRRN este aproape dublu fata de cel pentru
locuinte protejate: 26.163,37 lei/beneficiar/an fata de 14.796
lei/beneficiar/an.

Faptul ca pentru locuinte protejate se prevede un singur standard de
cost indiferent de tipul locuintei protejate: cu protectie maxima, medie
sau minima, denota diletantism si lipsa de cunoastere a acestor tipuri
de servicii sociale.

Prin aceste standarde, furnizorii de servicii sunt incurajati sa
dezvolte in continuare institutii de tip CRRN, in detrimentul promovarii
serviciilor comunitare. Si aceasta in ciuda criticilor permanente la
care a fost supusa Romania in ultimii 20 de ani, din partea presei si
organizatiilor internationale, pentru tratamentul inuman pe care il
ofera persoanelor cu dizabilitati din institutii.

In multe CRRN, calitatea vietii persoanelor cu dizabilitati este foarte
scazuta: beneficiarii locuiesc in dormitoare uneori de 10 persoane,
conditiile igienice sunt deficitare, structura personalului este total
neadecvata: la nivel national media este de 1 educator la 14
beneficiari, ceea ce duce la lipsa de implicare a beneficiarilor in
activitati. Practic, statul roman condamna in continuare persoanele cu
dizabilitati la excluziune sociala, in instituitii in care vegeteaza,
lipsiti de activitati zilnice, de orice posibilitate de dezvoltare
personala, de invatare a unei meserii, de dobandire a unei slujbe.

O alta problema o constituie lipsa de normative care sa defineasca
fiecare tip de serviciu social pentru care se definesc standarde de cost
si sa stabileasca criteriile de eligibilitate: de exemplu ce inseamna
Centru pilot de Recuperare si reabilitare si de ce standardul de cost in
centrul pilot e mai mare decat in Centrul de recuperare si reabilitare
neuropsihiatrica?

O alta deficienta majora a HG 23/2010 este stabilirea de standarde de
cost pe tip de serviciu si nu stabilirea unui buget personal pentru
persoana cu dizabilitati, care sa tina cont de nevoile individuale, asa
cum se practica la nivelul Uniunii Europene. Conform HG 23/2010,
indiferent daca beneficiarul are dizabilitate usoara, medie, grava sau
profunda, standardul de cost este acelasi. Evident nevoile acestor
persoane sunt mult diferite indeosebi in ceea ce priveste personalul de
ingrijire: costurile vor fi mult mai mari in cazul beneficiarilor cu
dizabilitati severe si asociate. Efectul HG 23 va fi accentuarea
discriminarii persoanelor cu dizabilitati severe carora li se refuza
accesul la servicii comunitare. Aceasta abordare contravine
prevederilor rezolutiei Parlamentului European din 14 martie 2007
privind serviciile sociale de interes general in Uniunea Europeana, care
prevede dreptul la servicii sociale flexibile, centrate pe persoana si
adaptate nevoilor individuale.

Cu tristete constatam ca primii sacrificati in contextul crizei
economice sunt persoanele cu dizabilitati mentale, indeosebi cele
severe. In calitate de tara membra a UE, Romania are obligatia de a
respecta conventiile internationale si legislatia europeana. Solicitam
Guvernului convocarea unei intalniri cu partenerii sociali: ONG-urile
persoanelor cu dizabilitati si principalii furnizori de servicii sociale
comunitare din tara pentru analizarea HG 23/2010 si amendarea ei in asa
fel incat sa permita accesul la servicii comunitare pentru persoanele cu
dizabilitati intelectuale.

Va stam la dispozitie pentru orice alte detalii tel: 0256.228.062,
e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro sau tel: 021 212 3126, e-mail:
office@ipp.ro .

Cu consideratie,

Laila Onu
Violeta Alexandru

Director general executiv
Director

Fundatia "Pentru Voi"
Institutul pentru Politici Publice

Diagnostic: EXCLUS DE PE PIAŢA MUNCII

Fundaţia Motivation şi SAR au publicat o interesantă cercetare referitoare la piedicele în ocuparea persoanelor cu dizabilităţi din România. Inainte de a reda comunicatul de presă care prezintă concluziile cercetării, adaug ca notă personală, că e de sperat ca analiza legislaţiei şi a politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ca follow up al acestui studiu să includă recomandări specifice în legătură cu un nou proiect de lege care să răspundă viziunii Convenţiei ONU privind persoanele cu dizabilităţi care deşi semnată de România rămâne în mare parte neaplicată.

Iată prezentarea proiectului de cercetare şi a concluziilor:
Raportul a fost elaborat in cadrul Proiectului START pentru egalitatea de sanse a persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni!.Cercetarea a fost realizata la nivel national de Societatea Academica din Romania, partener al Fundatiei Motivation Romania in cadrul acestui proiect, si a avut drept scop identificarea principalelor motivatii si piedici in calea angajarii persoanelor cu dizabilitati. S-au realizat un sondaj de opinie pe un esantion de 1.555 de persoane cu dizabilitati, 4 grupuri focus si 40 de interviuri cu persoane cu dizabilitati, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, ai angajatorilor si ai institutiilor publice.Cercetarea a relevat faptul ca doar 12,7% din persoanele cu dizabilitati cu varsta intre 18-55 ani au un loc de munca, un nivel al ocuparii foarte scazut comparativ cu populatia generala (la care rata medie este de circa 70%). Aceasta in timp ce in alte tari europene rata ocuparii persoanelor cu dizabilitati variaza intre 20% (Polonia) si peste 50% (Finlanda, Danemarca, Luxemburg).

Principalul factor care influenteaza ocuparea persoanelor cu dizabilitati in Romania este educatia, deoarece sistemul educational creeaza dezavantaje majore pentru aceasta categorie de persoane. Exista si alti factori implicati, precum accesibilitatea arhitecturala, deschiderea si flexibilitatea pietei muncii sau discriminarea.

Din perspectiva angajatorilor, s-au observat atitudini pozitive fata de principiul integrarii persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii, insa ceva mai multa reticenta in ce prive�te angajarea efectiva a acestora.

Despre discriminare, altfel

Nu ştiu dacă Tvrtko Vujity este un nou Ryszard Kapuscinski. Voi căuta şi eu “Călătorii în Infern”(ed.Curtea Veche, 2009). Nu am putut însă să las neremarcat şi nerecomandat interviul pe care l-a dat azi lui Vlad Mixich. Pentru câteva minute de autenticitate, merită citit.

Amnesty International: apel referitor la condiţiile de locuire ale unor familii de romi din România

Amnesty International a lansat azi un apel către autorităţile române în legătură cu situaţia disperată a unor familii (75 de persoane) care au fost evacuate în 2004 din o locuinţă veche din centrul oraşului, pe Strada Primăverii din Miercurea Ciuc, în barăci metalice, lângă staţia de epurare, în condiţii improprii.

Situaţia prezentată de Amnesty nu este, din păcate, una izolată, soluţiile alternative oferite de autorităţi în cazurile evacuărilor forţate fiind de cele mai multe ori precare.

luni, 25 ianuarie 2010

CEDO sancţionează România pentru încălcarea Art. 6 şi 14 în cazul litigiilor referitoare la restituirea proprietăţilor Bisericii Greco Catolice

De curând, CEDO a publicat o decizie extrem de interesantă, mai ales din punctul de vedere al tentativelor de soluţionare a chestiunilor litigioase de natură patrimonială dintre Biserica Greco+Catolică şi Biserica Ortodoxă. Cazul Parohia Greco-Catolica Sambata Bihor vs Romania este unul strategic care indică acele modificări legislative care ar putea repara nu numai răul istoric săvârşit în 1948 când prin decretele lege 177 şi 358 cultul Greco-Catolic (Uniat) a fost dizolvat iar credincioşii greco-catolici au fost obligaţi să se afilieze Bisericii Ortodoxe şi proprietăţile Bisericii Greco-Catolice au fost transferate Bisericii Ortodoxe, inclusiv 2206 locaşuri de cult, ci şi un rău de dată recentă, o improprie asimilare a valorilor democratice. Cum interzicerea libertăţii religioase era una dintre mărcile regimului totalitar, în unul dintre primele acte normative de după Decembrie 1989 a fost recunoscută legalitatea Bisericii Greco Catolice. Decretul-lege 126/1990 introduce însă o limitare nejustificată în soluţionarea situaţiei juridice a bunurilor ce aparţinuseră ănainte de 1948 parohiilor greco-catolice. Decretul lege 126 prevedea că problema trebuia tranşată nu automat prin lege sau de instanţele de judecată, ci de comisii mixte constituite din reprezentanţii celor doua culte (Uniat si Ortodox), ţinând seama de voinţa credincioşilor din cele două comunităţi. Urmarea este una tristă nu numai pentru comunitatea greco-catolică ci şi pentru istoria naţională, multe dintre instituţiile de cult în litigiu care au fost transformate în teatre de război fiind monumente istorice şi culturale de o valoare inestimabilă.

Iată prezentarea situaţiei de fapt şi de drept în traducerea realizată de Dragos Bogdan:

Situaţia de fapt:
In cazul Bisericii din Sâmbăta de Sus, a avut o singură intrunire, în 1995, in vederea constituirii comisiei mixte; din procesul verbal incheiat rezulta ca scopul propus de credinciosii greco-catolici era acela de a fixa orarul serviciilor religioase pentru ca fiecare cult sa le poata celebra alternativ in biserica. Reprezentantii cultului Ortodox s-au opus insa acestei propuneri, aratand ca biserica era in proprietatea Bisericii Ortodoxe de multi ani, ca greco-catolicii foloseau o sala de clasa pentru oficierea serviciilor religioase si ca, daca aveau nevoie, acestia din urma isi puteau construi o biserica.

In cazul de faţă, reclamanta a introdus o actiune in justitie solicitand instantei sa oblige Parohia Ortodoxa sa ii permita celebrarea serviciilor religioase. Actiunea a fost admisa in prima instanta, solutia fiind mentinuta in apel. Instanta de apel a notat si ca se generalizase o practica judiciara ce consta in recunoasterea legitimitatii drepturilor practicantilor cultului Uniat si ca, pana la reglementarea pe cale legislativa, se impunea o utilizare in comun a edificiilor religioase de cele doua culte.

Printr-o hotarare din 12 ianuarie 1998, Curtea de Apel Oradea a admis recursul partii adverse si a respins cererea ca inadmisibila, considerand ca decretul-lege 126/1990 era o lege speciala ce deroga de la codul civil. Conform acestei legi speciale, litigiile privind dreptul de proprietate sau folosinta edificiilor religioase nu intrau in competenta instantelor, asemenea litigii fiind de competenta exclusiva a comisiilor mixte constituite in baza decretului.

In doua decizii, 127/1994 si 49/1995, Curtea Constitutionala a considerat ca procedura instituita de decretul lege 126/1990 era numai o procedura prealabila ce nu impiedica partile sa se adreseze, dupa epuizarea sa, instantelor de drept comun; in consecinta, aceasta procedura nu incalca dreptul de acces la justitie.

Jurisprudenta instantelor interne nu fusese unitara. Intr-o decizie din 22 martie 1996 Curtea Suprema decisese ca instantele nu se puteau pronunta cu privire la utilizarea edificiilor litigioase fara sa depaseasca competentele generale ale puterii judecatoresti; in 17 februarie 1999 a avut loc un reviriment de jurisprudenta, Curtea Suprema decizand ca, chiar si in situatia in care o comisie mixta nu se constituise, in baza liberului acces la justitie garantat de art. 6 al CEDO, parohiile greco-catolice se puteau adresa instantelor de drept comun. Si alte instante au judecat pe fond asemenea litigii, Curtea dand mai multe exemple de decizii pronuntate in cauze similare.

Situaţia de drept:

1) Incalcarea dreptului de acces la justitie (art. 6 din Conventie)

Dupa ce a reamintit principiile aplicabile in cazul analizarii restrangerilor dreptului de acces la justitie, Curtea a stabilit ca articolul 6 este aplicabil pe latura civila, actiunea reclamantei vizand recunoasterea dreptului de a utiliza imobilul – un drept patrimonial care intra in sfera drepturilor „civile” in sensul autonom al notiunii folosite de Curte.

Apoi, Curtea a constatat ca, asa cum acceptau si partile litigiului, comisia mixta prevazuta in Decretul 126/1990, formata din reprezentati ai celor doua comunitati religioase, nu putea fi considerata o „instanta” in sensul articolului 6.

Asa cum rezulta din hotararea din 12 martiea Curtii de Apel Oradea, in lumina jurisprudentei Curtii Constitutionale si dupa cum accepta si Guvernul Roman, procedura in fata comisiei mixte era o etapa obligatorie prealabila sesizarii instantelor iar competenta acestora din urma era limitata la verificarea respectarii vointei majoritatii. In consecinta, instanta europeana a verificat daca gradul limitat de acces la o instanta era suficient pentru a-i asigura reclamantei „dreptul de acces la justitie” avand in vedere principiul preeminentei dreptului intr-o societate democratica.

Scopul urmarit prin aceasta limitare a accesului la justitie era unul legitim – cel al protejarii pacii sociale.

In ceea ce priveste proportionalitatea masurii, Curtea a examinat doi factori: caracterul obligatoriu al procedurii prealabile si, apoi, intinderea controlului instantelor.

Cu privire la primul factor, Curtea a observat ca, asa cum remarcasera instantele interne, reclamanta urmase procedura prealabila respectiva. In cursul singurei intalniri a reprezentantilor celor doua culte (din 1995), ea solicitase partajarea folosintei bisericii, lucru care fusese insa refuzat de majoritatea ortodoxa. Or, legea in vigoare la momentul respectiv nu reglementa nici procedura ce trebuia urmata pentru a convoca intrunirea comisiei mixte, nici cea care trebuia urmata de aceasta comisie pentru a da o decizie. Aceste lacune au favorizat o procedura prealabila dilatorie care, tinand seama de caracterul sau obligatoriu, putea bloca sine die dreptul reclamantei de acces la o instanta.

In plus, asa cum recunostea Guvernul, controlul judiciar asupra deciziei comisiei era limitat la verificarea respectarii criteriilor stabilite de lege, cel mai important fiind respectarea vointei majoritatii. Or, pentru ca o instanta sa poata decide asupra unei contestatii privind drepturile civile conform art. 6 din Conventie, trebuie sa aiba competenta de a analiza toate chestiunile de fapt si de drept pertinente pentru litigiul cu care este sesizat. In cauza, instantele interne nu erau competente sa statueze cu privire la temeinicia unei decizii a comisiei mixte in functie de drepturile si interesele protejate aflate in conflict. In consecinta, controlul exercitat de instanta nu era suficient pentru respectarea articolului 6.

Oricum, daca actiunea reclamantei a fost declarata inadmisibila dupa un control limitat, alte instante au efectuat, in cauze similare in aceeasi perioada, un control juridictional deplin cu privire la contestatiile cu care fusesera sesizate. Se poate deduce ca limitarea pe care legiuitorul a dorit sa o impuna dreptului de acces la instanta pentru acest tip de litigii nu parea sa fie necesara anumitor instante nationale.

Din punctul de vedere al Curtii, o excludere generala a competentei instantelor de a solutiona litigii cum este cel din cauza este in sine contrara dreptului de acces la justitie garantat de articolul 6. In plus, Curtea considera ca sistemul de solutionare a conflictelor prealabile implementat de legea speciala nu era suficient de bine reglementat iar controlul juridictional asupra deciziei comisiei mixte nu era adecvat. In consecinta, reclamanta nu beneficiase de un acces efectiv la justite.

2) Incalcarea dreptului de a nu fi discriminat (art. 14 combinat cu art. 6 din Conventie)


Interzicand discriminarea, articolul 14 interzice aplicarea unui tratament diferit unor persoane aflate in situatii comparabile. O diferenta detratament este discriminatorie in sensul articolului 14 daca ii lipsste o „justificare obiectiva si rezonabila”, adica daca intre mijloacele folosite si scopul vizat nu exista un raport rezonabil de proportionalitate”.

Curtea a notat ca diferenta de tratament ce a afectat-o pe reclamanta in folosinta dreptului de acces la justitie a fost motivata de apartenenta sa la cultul Greco-Catolic. Guvernul a furnizat justificari cu privire la aceasta diferenta de tratament bazata pe situatia particulara a cultului care tocmai fusese recunoscut din nou in 1990. Curtea a notat ca la acel moment problema restituirii edificiilor de cult si a altor imobile ce apartinusera Bisericii Uniate inintea interzicerii sale se punea la o scara destul de importanta si era o problema sociala sensibila.

Totusi, chiar presupunand ca o asemenea justificare ar putea parea conforma exigentelor articolului 14 al Conventiei, nu este mai putin adevarat ca instantele nationale au interpretat decretul lege 126/1990 intr-un mod contradictoriu, uneori refuzand, alteori acceptand sa judece litigiile cu care erau sesizate de parohiile greco-catolice, astfel incat reclamanta a fost tratata diferit in raport de alte parohii in litigii similare. Guvernul nu a adus nicio justificare cu privire la aceasta diferenta de tratament.

Aceste elemente au fost suficiente Curtii pentru a concluziona ca diferenta de tratament suferita de reclamanta nu se baza pe nicio justificare obiectiva si rezonabila, fara sa fie necesar sa analizeze daca decretul 126/1990 era sau nu discriminator cu privire la cultul Greco-Catolic.

Date fiind diversele iniţiative de soluţionare a ceea ce unii politicieni au ajuns să numească drept chestiunea greco-catolică, întrebarea pe care mi-o pun după lectura acestei decizii este în ce măsură preeminenţa dreptului în faţă populismului va fi înţeleasă şi susţinută şi pe Splaiul Dâmboviţei, acolo de unde ar trebui să vină un act normativ reparator.