marți, 7 august 2012

Inalta Curte - inadvertențe terminologice și prejudiciul în cazul infectării cu HIV


La început a fost reacția de supărare că specialiștii de la juridice.ro nu sunt familiarizați cu terminologia corectă și vorbesc despre infestare cu virusul HIV :) în loc de infectare cu HIV. Am realizat însă că revolta mea terminologică este prost direcționată, colegii de la juridice.ro au preluat doar din rezumatul realizat de Înalta Curte la decizia nr. 289 din 20 ianuarie 2012 . Concluzia 1: pe rând Tribunalul București, Curtea de Apel București și Inalta Curte au folosit o terminologie incorectă gramatical (infectat/infestat) și tautologică pe deasupra (HIV reprezintă abrevierea pentru - Human Immunodeficiency Virus adică virusul uman imuno-deficitar). Concluzia 2 (legată de substanța deciziei) e însă mult mai îmbucurătoare pentru că Inalta Curte a decis că în cazul infectării cu HIV, dat fiind caracterul ireversibil și evolutiv al bolii, necesitatea permanentă de îngrijiri medicale, se pot solicita daune pentru prejudiciul succesiv. Astfel, Curtea a decis în favoarea reclamantului (persoană infectată cu HIV pe parcursul efectuării stagiului militar ca urmare a administrării unor vaccinări obligatorii)și a reținut că prescripţia dreptului la acţiune în răspundere civilă delictuală prin care se solicită daune materiale și morale, începe să curgă de la momente succesive diferite, pe măsură ce fiecare pagubă este cunoscută efectiv. Curtea a justificat această decizie prin faptul că reclamantul nu poate să cunoască la data stabilirii diagnosticului care va fi întinderea prejudiciului, în funcţie de evoluţia bolii, reacţia pacientului la tratament, nevoile sale materiale şi consecinţele pe plan moral. E îmbucurător faptul că în ciuda stângăciilor terminologice, Inalta Curte se înscrie în acest fel, pe linia de argumentare inițiată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Oyal c. Turciei în 2010. E de sperat că daotrită acestei decizii un număr din ce în ce mai mare de persoane infectate vor solicita și dobândi daune.

Niciun comentariu: