luni, 21 martie 2011

Culegere de jurisprudență privind nediscriminarea publicată de CEDO și ADF

Pentru că azi este Ziua Internațională pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Agenția Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene au publicat o foarte interesantă culegere de jurisprudență a CEDO și a CEJ.

Deocamdată culegerea este disponibilă în engleză, în curând va fi publicată și varianta sa în română.

Iată comunicatul de presă al Agenției Drepturilor Fundamentale:
Primul ghid complet de drept european privind nediscriminarea se lansează la Curtea Europeană a Drepturilor Omului astăzi, 21 martie, Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale.
Manualul de drept european privind nediscriminarea, publicat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) în colaborare cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului este primul ghid complet de drept european privind nediscriminarea. Manualul se bazează pe jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de Justiţie. Sunt tratate următoarele subiecte: contextul şi introducerea în dreptul european privind nediscriminarea (inclusiv tratatele ONU în domeniul drepturilor omului), categoriile discriminate şi mecanismele de protecţie împotriva discriminării, domeniul de aplicare al legii (inclusiv cine este protejat) şi criteriile de protecţie, precum gen, dizabilitate, vârstă, rasă şi naţionalitate.
Manualul se adresează profesioniştilor în drept la nivel naţional şi european, inclusiv judecători, procurori, avocaţi, autorităţi de aplicare a legii, precum şi altor categorii implicate în acordarea de consultanţă juridică, cum sunt instituţiile naţionale pentru drepturile omului, organismele de promovare a egalităţii şi centrele de consultanţă juridică, în rândul cărora va fi distribuit manualul.
Lucrarea poate fi consultată, de asemenea, on-line sau descărcată (www.fra.europa.eu) şi este însoţită de un CD-Rom care conţine legislaţia pertinentă, literatură de specialitate, studii de caz şi rezumate ale cauzelor.
Aceasta este disponibilă deja în limbile engleză, franceză şi germană. Vor urma în curând versiunile în limbile bulgară, cehă, maghiară, italiană, română, spaniolă şi greacă, iar în final materialul va fi disponibil în aproape toate limbile UE şi în croată.

Niciun comentariu: