marți, 7 august 2012

Inalta Curte - inadvertențe terminologice și prejudiciul în cazul infectării cu HIV


La început a fost reacția de supărare că specialiștii de la juridice.ro nu sunt familiarizați cu terminologia corectă și vorbesc despre infestare cu virusul HIV :) în loc de infectare cu HIV. Am realizat însă că revolta mea terminologică este prost direcționată, colegii de la juridice.ro au preluat doar din rezumatul realizat de Înalta Curte la decizia nr. 289 din 20 ianuarie 2012 . Concluzia 1: pe rând Tribunalul București, Curtea de Apel București și Inalta Curte au folosit o terminologie incorectă gramatical (infectat/infestat) și tautologică pe deasupra (HIV reprezintă abrevierea pentru - Human Immunodeficiency Virus adică virusul uman imuno-deficitar). Concluzia 2 (legată de substanța deciziei) e însă mult mai îmbucurătoare pentru că Inalta Curte a decis că în cazul infectării cu HIV, dat fiind caracterul ireversibil și evolutiv al bolii, necesitatea permanentă de îngrijiri medicale, se pot solicita daune pentru prejudiciul succesiv. Astfel, Curtea a decis în favoarea reclamantului (persoană infectată cu HIV pe parcursul efectuării stagiului militar ca urmare a administrării unor vaccinări obligatorii)și a reținut că prescripţia dreptului la acţiune în răspundere civilă delictuală prin care se solicită daune materiale și morale, începe să curgă de la momente succesive diferite, pe măsură ce fiecare pagubă este cunoscută efectiv. Curtea a justificat această decizie prin faptul că reclamantul nu poate să cunoască la data stabilirii diagnosticului care va fi întinderea prejudiciului, în funcţie de evoluţia bolii, reacţia pacientului la tratament, nevoile sale materiale şi consecinţele pe plan moral. E îmbucurător faptul că în ciuda stângăciilor terminologice, Inalta Curte se înscrie în acest fel, pe linia de argumentare inițiată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Oyal c. Turciei în 2010. E de sperat că daotrită acestei decizii un număr din ce în ce mai mare de persoane infectate vor solicita și dobândi daune.

joi, 9 februarie 2012

Incitarea la ură nu poate beneficia de protecţia garantată pentru libertatea de exprimare

Ieri, 9 februarie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat o decizie care clarifică poziţia Curţii în ceea ce priveşte echilibrul fragil dintre liberatetea de exprimare şi promovarea unui discurs care constituie o ofensă adusă unui grup.
In Vejdeland şi alţii c. Suediei, Camera a decis în unanimitate că sancţionarea penală a persoanelor care au distribuit materiale ofensatoare la adresa homosexualilor ca grup nu constituie o încălcare a Convenţiei consolidând practica sa în domeniul discursului urii.
Practic, Curtea a concluzionat că nu poate fi invocată protecţia garantată de Articolul 10 în cazul în care liberatea de exprimare este abuzată pentru a prezenta homosexualitatea ca "tendinţa sexuală deviantă" care are "un efect moral distructiv asubra substanţei societăţii." Curtea a concluzionat că aceste declaraţii au constituit afirmaţii serioase, care aduc prejudicii majore, chiar dacă nu includ şi indicaţii referitoare la eventuale acţiuni.
In contextul românesc, în care discursul urii este frecventat de politicieni şi simplii cetăţeni în egală măsură, şi este etalat nu numai împotriva homosexualilor ci şi împotriva romilor, a minorităţilor religioase, a persoanelor care trăiesc cu HIV, sau a celor care sunt percepuţi ca diferiţi, decizia Curţii pare a ţine de un alt univers al civilităţii. Jurisprudenţa CEDO este însă relevantă în interpretarea şi punerea în aplicare a legii române, asta implică şi că e de sperat ca în viitorul apropiat să vedem referiri la Vejdeland şi Alţii c. Suediei în instanţele naţionale şi în deciziile Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

marți, 24 ianuarie 2012

Stagiu la Agenția Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

De doua ori pe an, intre 16 ianuarie - 30 iunie si 1 iulie - 30 decembrie, Agentia UE pentru Drepturile Fundamentale (ADF) ofera stagii platite pentru perioade de sase luni pentru tinerii absolventi. Agentia doreste sa le ofere stagiarilor sansa de a acumula experienta in administrarea muncii de cooperare in domeniul drepturilor fundamentale la nivel european. In acest fel, stagiarii pot observa din interior care sunt obiectivele si activitatile si pot pune in practica cunostintele pe care le au.

Agentia Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ofera asistenta si expertiza Uniunii Europene si statelor membre pe probleme de drepturi fundamentale. Scopul este de a le oferi sprijin pentru ca acestea sa respecte drepturile fundamentale, in momentul in care iau masuri sau deruleaza actiuni.

Scopurile stagiilor sunt:
· sa le ofere oportunitatea stagiarilor de a intelege obiectivele si activitatile ADF
· sa le faciliteze stagiarilor sa acumuleze experienta practica si cunostinte despre munca de zi cu zi a departamentelor si serviciilor ADF
· sa le faciliteze stagiarilor sa puna in practica cunostintele acumulate pe parcursul studiilor sau a carierei lor profesionale
· sa contribuie la misiunea Agentiei

Criterii de eligibilitate:
· participantii sunt cetateni din statele membre UE, statele candidate sau potential candidate
· stagiarii trebuie sa aiba diploma universitara
· stagiarii trebuie sa fi terminat studiile de licenta si sa fi obtinut diploma sau echivalentul acesteia pana in momentul datei limita pentru candidatura
· candidatii trebuie sa cunoasca foarte bine cel putin doua limbi ale comunitatii europene, inclusiv engleza. Candidatii non-UE trebuie sa cunoasca bine engleza
· candidatii nu trebuie sa fi participat la alte stagii in cadrul institutiilor sau organismelor UE sau sa fi fost angajati in cadrul acestora.

Stagiarii primesc o bursa lunara de 1000 de Euro. Stagiarilor selectati li se vor deconta cheltuielile de calatorie la inceputul si la finalul stagiului. Stagiarii cu dizabilitati pot primi un supliment la bursa initiala de pana la 50% din valoarea acesteia.

Data limita: 17 februarie 2012, 13:00 CET
Documente

Traineeship periods at the Fundamental Rights Agency - FRA
http://fra.europa.eu/fraWebsite/about_fra/recruitment/traineeship/traineeship_en.htm

Rules governing traineeship periods at FRA
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Rules-governing-internship-programme-at-the-FRA-2011.pdf
Contact

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Schwarzenbergplatz 11
1040 Vienna
Tel: +43 (1) 580 30 - 60
Email:
http://fra.europa.eu