vineri, 29 mai 2009

Raportul anual Amnesty International - discriminarea persistă faţă de romi, persoanele cu dizabilităţi şi LGBT

In raportul proaspăt lansat de Amnesty International sunt menţionate mai departe alegaţiile referitoare la implicarea României în programul secret al CIA de detenţie, precum şi cazuri de rele tratamente, utilizarea excesivă a forţei şi utilizarea ilegală a armelor de foc, de cele mai multe ori victimele fiind romi, discriminarea împotriva romilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a minorităţilor sexuale.

Raportul arată că discriminarea împotriva romilor săvârşită atât de autorităţi cât şi de public este mai departe larg răspândită. Se afirmă că: "autorităţile au eşuat în luarea de măsuri adecvate pentru combaterea discriminării şi oprirea violenţei împotriva romilor." Raportul menţionează eşecul în îndeplinirea obligaţiilor care decurg din cazurile CEDO referitoare la actele de violenţă colectivă împotriva romilor din Hădăreni, Plăieşi şi Caşinu Nou.

Discriminarea împotriva minorităţilor sexuale, precum şi organizarea marşului diversităţii în 2008 sunt de asemenea menţionate.

miercuri, 27 mai 2009

Actele de violenţă împotriva romilor din Bolintin Deal la CEDO

CEDO a publicat azi o decizie importantă pentru o comunitate curajoasă, pentru un activist tenace şi pentru aceia dintre noi pentru care numele Hădăreni, Plăieşii de Sus, Caşinu Nou, Kogălniceanu, Bolintin Deal înseamnă ceva mai mult decât simple repere geografice şi o hotărâre tristă ca argumentare pentru CEDO. Tănase şi alţii c. Romania (no. 62954/00) sunt cei 24 de aplicanţi romi care au locuit în Bolintin Deal şi ale căror case au atacate şi arse de o masă de 2000 de justiţiari în aprilie 1991. In faţa violenţei colective, aplicanţii şi-au părăsit casele iar proprietăţile lor au fost distruse. Procedurile care au urmat în faţa instanţelor româneşti au fost lungi şi inutile şi din păcate, aceiaşi soartă a avut-o şi plângerea lor la CEDO prin care au invocat încălcarea articolului 3 (interzicerea torturii şi a tratamentelor inumane şi degradante), a articolului 6.1 (accesul la justiţie în termen rezonabil), articolul 8 privind dreptul la viaţă privată, articolul 13 şi articolul 1 din Protocolul 1 referitor la dreptul la proprietate dar şi articolul 14 care interzice discriminarea. Cum autorităţile au declarat că recunosc faptul că evenimentele la care se referă petiţia constituie încălcări ale articolelor 3, 6, 8, 13 şi 14 ale Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului 1. Pe modelul Moldovan , Gergely şi Kalanoyos, guvernul şi-a asumat obligaţia de a plăti daune şi de a adopta toate măsurile necesare pentru a garanta că drepturile lor vor fi respectate în viitor. Curtea a luat act de declaraţia guvernului şi, în ciuda protestului victimelor, a decis ca în baza articolului 37 să radieze (scoată de pe rol) cauza considerând că nu mai e necesară examinarea plângerii.
Sunt trei lucruri care lipsesc din decizie:
1. Declaraţia guvernului e lipsită de elementele concrete ale unei veritabile reparaţii şi angajamentul sună retoric şi ireal,
2. Acordul victimelor lipseşte cu desărşire, Curtea declarând că pur şi simplu nu mai e necesară examinarea plângerii fără consimţământul acestora, ceva ce în dreptul naţional ar fi considerat denegare de dreptate,
3. Experienţa din cauza Moldovan c. Romania menţionată ca model de către Curte şi de către autorităţi este de fapt un uriaş insucces, situaţia de pe teren din Hădăreni arănd că angajamentele asumate de Guvern şi în faţa CEDO şi prin HG din păcate nu au nicio valoare.

joi, 21 mai 2009

Diversitate religioasa si anti-discriminare la Timisoara

Institutul Intercultural Timişoara organizează în 25-26 mai 2009, la Casa Tineretului, str. Arieş nr. 19 workshop-ul cu titlul „Diversitate religioasă şi anti-discriminare”.

În cadrul acestui workshop va fi abordata tematica educaţiei pentru diversitate şi anti-discriminare: recunoaşterea şi respectarea diversităţii, confruntarea prejudecăţilor şi discriminării, dezvoltarea de abilităţi interculturale.

Metodologia folosită este o metodologie participativă şi interactivă, bazată pe experienţele participanţilor şi acordând o importanţă deosebită situaţiilor reale întâlnite în practică

Obiectivele specifice ale workshop-ului sunt:
-Sensibilizarea participanţilor cu privire la unicitatea identităţii religioase a fiecărui individ;
-Facilitarea dialogului şi împărtăşirea experienţelor în domeniul religiei şi culturii;
-Creşterea înţelegerii praticipanţilor privind conceptele şi aspectele legate de diversitatea religioasă;
-Dezvoltarea abilităţii participanţilor de a recunoaşte manifestările contemporane ale stereotipurilor, prejudecăţilor, discriminărilor în ceea ce priveşte religia;
-Recunoaşterea compexităţii şi bogăţiei diversităţii religioase, de credinţe şi valori;
-Dezvoltarea abilităţilor pentru crearea unui mediu intercultural incluziv.

Acest workshop este deschis tuturor persoanelor, indiferent de religie, credinţe, apartenenţă sau non-apartenenţă religioasă.

Acest proiect se desfăşoară în colaborare cu organizaţia europeană CEJI, Bruxelles şi a primit finanţare de la Comisia Europeană, prin Programul Life Long Learning (KA4 135651/2007-2001) şi co-finaţare de la Fundaţia Ford.
De asemenea parteneri locali la acest proiect sunt: Consiliul Local al Tinerilor Timisoara, reţeaua de formatori European Peer Training Organisation (EPTO) din România şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret Timiş.

Pentru înscrieri, contactaţi IIT la adresa oana.nestian@intercultural.ro sau la telefon 0256498457, până vineri, 22 mai 2009.

vineri, 8 mai 2009

Circumstantele agravante in cazul infractiunilor urii comise impotriva anumitor grupuri vulnerabile a disparut din proiectul de nou cod penal

In discutiile aprinse generate de cei 4 zgarie nori construiti fara aviz si fara studii de impact chiar in curtea institutiilor statului (ma refer aici la proiectele de coduri care constituie legile fundamentale ale statului dar care in ciuda eforturilor coalitiei Opriti codurile! merg mai departe pentru ca trebuie raportate la termen ca in comunism, am remarcat 2 "scapari" din proiectul pentru un nou cod penal care pe langa faptul ca indica lipsa de interes a guvernantilor in protejarea eficienta a grupurilor vulnerabile, pot avea pe termen lung efecte negative in ceea ce priveste posibilitatea de a sanctiona infractiunile care au ca motivare intentii discriminatorii.

In varianta 2006 a CP a existat un 75(1) c indice 1 care suna asa:

"c^1) săvârşirea infracţiunii pe temei de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţa politica, convingeri, avere, origine socială, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA;".

O minunatie salutata la vremea respectiva de UE, OSCE si de neguvenamentali.

Din varianta pregatita de MJ disparuse total textul caci daca nu ne pasa de libertatile fundamentale sau de consultarea publica de ce ne-ar pasa de crimele urii in cazul unor grupuri vulnerabile.

In ultima varianta trimisa de dl Ponta ca rezultat al muncii in subcomisie apare ca amendament la art. 77 urmatoarea surpriza:
h) Săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, cetăţenia, apartenenţa politică, averea sau originea socială ale unei persoane, sau pentru alte împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte.

La prima vedere arata aproape identic si te bucuri ca i-a pasat cuiva de amaratii soartei, la a doua lectura apar clar absentele care sunt notabile: orientarea sexuala, varsta, dizabilitate, boala cronica sau infectie cu HIV/SIDA. Ce conteaza ca acestea sunt criterii explicit mentionate de legislatia romana anti-discriminare sau ca sunt grupurile protejate in Art. 13 din TEU sau art 21 din Carta Drepturilor Fundamentale...le facem scapate, caci....no comment.

ACCEPT a pregatit un memoriu spre a fi inaintat comisiei speciale luni, 11 mai (textul memoriului este disponibil la cerere la adresa accept@accept-mail.ro). In masura in care alte organizatii care lucreaza cu diverse grupuri vulnerabile doresc sa se alature acestui demers o pot face pana luni dimineata (11 mai orele 12).